szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka

Nazwa:

Lokal o pow. 74,05 m2; Tarnów, ul. Lwowska

Data:
2021-10-19 10:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie
Andrzej Czosnyka
ul. Tuchowska 20, 33-100 Tarnów
tel. 014 627 56 68
Cena wywoławcza
121 945,88 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
524/19
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 października 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów wynoszących po 1/2 części nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 74,05 m2 (pow. użytkowa lokalu 69,85 m2), składający się z trzech pokoi i kuchni, łazienki wraz z w.c., pralni, przedpokoju, położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Lwowska 32B, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00133381/1.

Udział dłużnika wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 162 594,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100)

Cena wywoławcza ww. udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 121 945,88 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 88/100)

Udział dłużniczki wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 162 594,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100)

Cena wywoławcza ww. udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 121 945,88 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych 88/100)

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości, tj. kwocie 16 259,45 zł, a w przypadku przystąpienia do licytacji dwóch udziałów wynoszących po 1/2 części nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych udziałów, tj. w kwocie 32 518,90 zł (2 x 16 259,45 zł) na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 07.10.2021 r. w godz. od 11:00 do 12:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Lwowska
Kod i miasto:
Tarnów
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna