szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki

Nazwa:

Sprzedaż ruchomości, m.in. wykrawarka, wiertnica, giętarka, prasa krawędziowa, gilotyna do cięcia, spawarka i inne

Data:
2021-11-16 12:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu
Daniel Pruchnicki
Kościuszki 33a/104, 34-300 Żywiec
tel. 33 861-72-42
Cena wywoławcza
1 350,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
498/15 i inne
Kategorie:
Ruchomości
Inne
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki Kancelaria Komornicza w Żywcu prowadzący kancelarię w Żywcu przy ul. Kościuszki 33a/104 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 listopada 2021 r. o godz. 12:00

 

odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

w miejscu zamieszkania dłużnika przy ul. Kolejowa 20, 34-325 Łodygowice.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

L.p.

Opis licytowanej ruchomości

 

Ilość

Suma oszacowania (zł)

Cena wywołania (zł)

 

1.     

Wykrawarka EUROMAC 1250 model Mix Intex, nr MR900628521, rok prod.

2010

 

1,00

347 000,00

173 500,00

 

2.     

Wiertnica słupowa Model

Z 503OS seria nr 305332020

 

1,00

2 700,00

1 350,00

 

3.     

Giętarka trójrolkowa ALBA ELEKTRO nr 205/158

 

1,00

15 000,00

7 500,00

 

4.     

Frezarka marki Bielska Fabryka Maszyn nr seryjny 14

 

1,00

4 000,00

2 000,00

 

5.     

Giętarka trzpieniowa Typ

PROVA R5-65U-D, rok

prod. 2010, nr 10033652

 

1,00

380 000,00

190 000,00

 

6.     

Prasa krawędziowa VIMERCATIs.n.c. Model/Typ PHSY-10 150x4175 Nr 3500 r. prod. 2010

 

1,00

500 000,00

250 000,00

 

7.     

Prasa typu boxer

P15101266 seria nr 8740

 

1,00

24 000,00

12 000,00

 

8.     

Prasa krawędziowa VIMERCATI s.n.c. Model/Typ PHSY 100x3050 nr 3478, r. prod. 2009

 

1,00

230 000,00

115 000,00

 

9.     

Gilotyna do cięcia blach

VIMERCATI s.n.c. Model/Typ CSI 4050x6, nr 3487 r. prod. 2010

 

1,00

170 000,00

85 000,00

 

10.  

Robot Euromac mod. CS 17, rok prod. 2011, nr fabr.CS10003090

 

1,00

400 000,00

200 000,00

 

11.  

Wiertnica HILTI r. prod. 2006 (made in Switzerland)

 

1,00

4 100,00

2 050,00

 

12.  

Spawarka Powertec 420 s

LF 24 Lincoln Electric Bester SA Seria: P1080200500

 

1,00

3 700,00

1 850,00

 

13.  

Multitool-głowica wielonarzędziowa wykrawarki Euromac (brak tablicy znamieniowej)

 

1,00

(kpl)

 

20 000,00

10 000,00

 

14.  

Ramy do siedzisk

stadionowych

 

2 500,00

62 500,00

(łącznie)

25,00 zł za komplet

 

 

31 250,00 (łącznie)

12,50 zł za komplet

 

15.  

Siedziska plastikowe z

oparciem

 

1 500,00

30 000,00 (łącznie)

20,00zł za sztukę

 

15 000,00 (łącznie)

10,00 zł za sztukę

 

 

Ww. wartość zawiera podatek VAT (23%).

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu ich położenia, tj. przy ul. Kolejowa 20, 34-325 Łodygowice.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik zobowiązuje dozorcę zajętej ruchomości do okazania zajętych ruchomości potencjalnym nabywcom oraz do dostarczenia jej w wyznaczonym terminie na miejsce licytacji, pod rygorem odebrania zajętej ruchomości i ustanowienia nowego dozorcy.

UWAGA! Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Za zakupione ruchomości nie udzielam gwarancji ani nie odpowiadam za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

 

Pouczenie:

1. § 1. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował.

 

§ 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości (art. 869 kpc). 2. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc).

2. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

§ 3. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.

§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa (art. 872 kpc).

3. § 1. Jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika żądać wyznaczenia

drugiej licytacji lub przejąć na własność ruchomości wystawione na sprzedaż albo niektóre z nich w cenie nie niższej od ceny wywołania.

§ 2. Jeżeli egzekucję prowadzi kilku wierzycieli, pierwszeństwo przejęcia ruchomości na własność przysługuje temu z nich, który ofiarował najwyższą cenę, przy równej zaś cenie – temu, na którego żądanie wcześniej dokonano zajęcia.

§ 3. Oświadczenie o przejęciu będzie uwzględnione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednocześnie z wnioskiem złoży całą cenę. Własność ruchomości przechodzi na wierzyciela z chwilą zawiadomienia go o przyznaniu mu przejętej rzeczy.

§ 4. W razie nie zgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oświadczenia o przejęciu ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do nie sprzedanych ruchomości. Jeżeli spomiędzy kilku wierzycieli jedni żądają licytacji, a inni przejęcia ruchomości na własność, wyznaczona będzie druga licytacja (art. 875 kpc).

4. Osoba nabywająca rzecz na licytacji publicznej u komornika sądowego, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinna ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia (art. 879 kpc).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kolejowa
Kod i miasto:
Łodygowice
Województwo:
śląskie
DSCF9944 (Kopiowanie)
DSCF0034 (Kopiowanie)
DSCF0011 (Kopiowanie)
DSCF9950 (Kopiowanie)
DSCF9973 (Kopiowanie)
DSCF9987 (Kopiowanie)
DSCF9965 (Kopiowanie)
DSCF9967 (Kopiowanie)
DSCF9951 (Kopiowanie)
PB080034
WP_20161114_005
PB080026
DSCF0018 (Kopiowanie)
DSCF0028 (Kopiowanie)
DSCF0004 (Kopiowanie)
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2021, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna