szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Syndyk Masy Upadłości

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana o pow. 84 m2, Czyżowice, ul. Polna

Data:
2022-01-27 12:15
Sprzedawca:
Syndyk Masy Upadłości
Cena wywoławcza
63 350,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI KAZIMIERZA SZYPUŁY
(PESEL:
…), BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Syndyk masy upadłości dłużnika w osobie Kazimierza Szypuły (PESEL: …), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o sygnaturze akt: XII GUp 375/21, zawiadamia o przetargu pisemnym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości stanowiącej tereny mieszkaniowe, położonej przy ul. Polnej 22 w Czyżowicach [44-352]. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę̨ wieczystą o nr GL1W/00000308/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

 

Charakterystyka oferty:

1. Na nieruchomość składa się prawo własności nieruchomości stanowiącej tereny mieszkaniowe, położonej przy ul. Polnej 22 w Czyżowicach [44-352]. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej o pow. zabudowy 84 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 61 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzono księgę̨ wieczystą o nr GL1W/00000308/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Cena wywoławcza nieruchomości to kwota wynikająca z wymuszonego charakteru sprzedaży wynosząca 63 350,00 PLN. Cena sprzedaży podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług [VAT] o ile taki w dacie transakcji będzie należny.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – SZYPUŁA – PRZETARG – NIERUCHOMOŚĆ – UPADŁOŚĆ” osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w godzinach od 8:00 do 19:00 [z zastrzeżeniem, że w dniu przetargu do godz. 12:00], lub pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka), w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 12:00.

b) uprzednia wpłata wadium w kwocie 6 400,00 PLN na rachunek bankowy masy upadłości Kazimierza Szypuły, o numerze: 85 8436 0003 0000 0030 1102 0001 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 27.01.2022 r. o godz. 12:15. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

5. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% najwyższej oferty, Syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu (27.01.2022 r.). W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN.

6. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

7. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert, można uzyskać pod nr tel. + 48 32 308 00 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem info@kubiczekm.com oraz zawarte zostały na stronie www.szypula.kubiczekm.com.

 

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Polna
Kod i miasto:
Czyżowice
Województwo:
śląskie
DSC06705
DSC06707
DSC06708
DSC06717
DSC06717-1
DSC06717-2
DSC06717-3
DSC06724
DSC06747
DSC06760
DSC06765
DSC06769
DSC06803
DSC06803-1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna