szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła Kancelaria Komornicza nr I w Brzegu Dolnym

Nazwa:

Nieruchomość gruntowa rolna o pow. 1,7592 ha

Data:
2022-06-24 10:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie
Mateusz Dziędzioła
Kancelaria Komornicza nr I w Brzegu Dolnym
ul. J. M. Ossolińskiego 15 , 56-120 Wołów
tel. 71 307 03 30
Cena wywoławcza
29 550,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
1493/20
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24.06.2022r. o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, to jest w Wołowie przy ul. Rynek 26, w sali nr 14, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej jako działki nr 314/1, 314/2, 314/3, 314/4, położonej w obrębie Uskorz Wielki - gmina Wołów (obszar wiejski), powiat wołowski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00044501/3, stanowiącej własność dłużnika.


 

Nieruchomość gruntowa o łącznej powierzchni 1,7592 ha położona jest w odległości około 400 metrów w kierunku południowym od terenów zabudowanych wsi Uskorz Wielki i głównej drogi przebiegającej przez miejscowość. W najbliższym otoczeniu zlokalizowane są przede wszystkim tereny rolne oraz zalesione. W dalszym sąsiedztwie znajdują się obszary mieszkaniowe. Działka nr 314/1 o powierzchni 0,4864 ha ma kształt zbliżony do prostokąta. Użytki gruntowe na powierzchni działki: RIVa - 0,3251 ha; RV - 0,1613 ha. Kompleksy przydatności rolniczej: 5A – kompleks żytni dobry, gleby bielicowe lub gleby płowe (0,2938 ha); 6A – kompleks żytni słaby, gleby bielicowe lub gleby płowe (0,1926 ha). Działka nr 314/2 o powierzchni 0,4864 ha ma kształt zbliżony do prostokąta. Użytki gruntowe na powierzchni działki: RIVa - 0,4864 ha. Kompleksy przydatności rolniczej: 5A – kompleks żytni dobry, gleby bielicowe lub gleby płowe (0,3690 ha); LsA – lasy (0,1174 ha). Działka nr 314/3 o powierzchni 0,4864 ha ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta. Użytki gruntowe na powierzchni działki: RIVa - 0,1242 ha; RV - 0,0620 ha; Ls - 0,3002 ha. Kompleksy przydatności rolniczej: LsA – lasy (0,4864 ha). Działka nr 314/4 o powierzchni 0,3000 ha ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Użytki gruntowe na powierzchni działki: RIVa - 0,2657 ha; RV - 0,0343 ha. Kompleksy przydatności rolniczej: 5A – kompleks żytni dobry, gleby bielicowe lub gleby płowe (0,1986 ha); 6A – kompleks żytni słaby, gleby bielicowe lub gleby płowe (0,0125 ha); LsA – lasy (0,0889 ha).


 

Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Suma oszacowania udziału wynosi 39 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 29 550,00zł. Cena nie zawiera podatku VAT (sprzedaż bez VAT – nie zostanie wystawiona FV).


 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę 3 940,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w PKO Bank Polski S.A. o numerze:93 10205226 0000 6402 0740 1054 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na  konto bankowe Komornika.


 

Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika (dane teleadresowe w lewym górnym roku obwieszczenia).


 

Komornik Sądowy

Mateusz Dziędzioła


 

Pouczenie:

1/ W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

2/ Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

3/ Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

4/ Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwa udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

5/ Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Uskorz Wielki
Województwo:
dolnośląskie
3
1
2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna