szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy HAL-MET s.c. Ryszard Ulaszewski, Rafał Ulaszewski w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Samochody: LT 35, Citroen Jumpi; ruchomości

Data:
2022-07-12 11:00
Sprzedawca:
Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy
HAL-MET s.c. Ryszard Ulaszewski, Rafał Ulaszewski
w upadłości likwidacyjnej
Królowa Wola 26 , 97-215
tel. 604-120-506
Cena wywoławcza
3 075,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Ruchomości, Pojazdy
Ruchomości, Pojazdy, Użytkowe, Dostawcze
Ruchomości
 
 

 

 

OGŁOSZENIE

I. Syndyk masy upadłości przedsiębiorców Rafała Ulaszewskiego oraz Ryszarda Ulaszewskiego - wspólników spółki cywilnej Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „HAL-MET” w Królowej Woli ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na łączną sprzedaż mienia wchodzącego w skład masy upadłości każdego z w/w przedsiębiorców w równych udziałach wynoszących po ½ części w postaci:

1) ruchomości stanowiących wyposażenie części produkcyjnej i magazynowej o łącznej wartości 28 330,00 zł,

2) ruchomości stanowiących wyposażenie biura o łącznej wartości 18 450,00 zł,

3) pojazdów  samochodowych:

a) samochód LT 35 chłodnia nr rej. ETM79SJ, nr VIN WV1ZZZ2DZ1H017257 o wartości 12 300 zł,

b) samochód CITROEN JUMPI mroźnia nr rej. ETM7A27, Nr VIN VFU6UP0012316558 o wartości 6 150 zł.

II. Cena wywoławcza wynosi:

1) za wskazane w ust. I pkt 1) niniejszego ogłoszenia ruchomości: 70% (siedemdziesiąt procent) dotychczasowej wartości ich oszacowania,

2) za wskazane w ust I pkt 2) niniejszego ogłoszenia ruchomości: 70% (siedemdziesiąt procent) dotychczasowej wartości ich oszacowania,

3a) za wskazany w ust. I pkt 3) lit. a niniejszego ogłoszenia samochód: 6 150,00 zł, stanowiącą  50% (pięćdziesiąt procent) dotychczasowej wartości jego oszacowania,

3b) za wskazany w ust. I pkt 3) lit. b niniejszego ogłoszenia samochód: 3 075,00 zł,  stanowiącą  50% (pięćdziesiąt procent) dotychczasowej wartości jego oszacowania,

III. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert zakup w/w mienia będącego przedmiotem konkursu, w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 5 lipca 2022 roku na adres: Syndyk masy upadłości Rafała i Ryszarda Ulaszewskiego - wspólników spółki cywilnej Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „HAL-MET” w Królowej Woli, Królowa Wola nr 26, 97-215 Inowłódz, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Konkurs Ofert – Ruchomości. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.

IV. Preferowane będą oferty na łączny zakup danej grupy ruchomości, wskazanych odpowiednio w ust. I pkt 1), ust. I pkt 2) oraz ust. I pkt 3)  niniejszego ogłoszenia.

V. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w ust III ogłoszenia w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej danej ruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr 44 1020 3408 0000 4302 0400 5542.

VI. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 roku w siedzibie syndyka masy upadłości Królowej Woli nr 26, 97-215 Inowłódz, o godzinie 11.00.

VII. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

VIII. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa  regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 17 czerwca 2021 roku wydane w sprawach V GUp 61/16 oraz V GUp 62/16. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości Królowej Woli nr 26, 97-215 Inowłódz oraz w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Słowackiego 5.

IX. Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do 5 lipca 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu501-506-611 lub 604-120-506), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna