szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Nazwa:

Nieruchomość - Łódź

Data:
2022-09-06 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Al. Kościuszki 83, 90-436
Cena wywoławcza
69 300,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, na podstawie art.110w ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze zm) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2070), podaje do publicznej wiadomości, że 6 września 2022 r. o godz. 11ºº w budynku Drugiego Urzędu Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty, Łódź, ul. Św. Teresy 105, w sali 213, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Liściastej 50/51 (nr ewidencyjne działek 20/21 i 20/22). Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00184368/4, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi. Nieruchomość położona jest w województwie łódzkim, powiat m. Łódź, gmina Łódź, miejscowość Łódź, ul. Liściasta 50/51, jednostka ewidencyjna Łódź-Bałuty, obręb B-4 i składa się z działki nr:

·       20/21 o powierzchni 0,0234 ha (przy ulicy Nefrytowej), sposób korzystania: Ps – pastwiska trwałe,

·       20/22 o powierzchni 0,0456 ha (przy ulicy Jantarowej), sposób korzystania: B – grunty rolne zabudowane.

Występuje rozbieżność pomiędzy danymi rejestru gruntów i danymi księgi wieczystej w zakresie adresu nieruchomości.

Nieruchomość jest częścią terenów mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej zlokalizowanych po zachodniej stronie Alei Włókniarzy, północnej stronie ulicy Liściastej i wschodniej stronie linii kolejowych. Działki tworzą jeden teren w kształcie czworoboku przylegający do ul. Jantarowej. Ulica Jantarowa odchodzi od ul. Liściastej. Przez działki w kierunku wschód – zachód przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia nie będąca częścią składową nieruchomości. Dojazd do nieruchomości ulica Jantarową o nawierzchni nieutwardzonej. Łączna suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 92 400,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych). Cena wywołania jest równa 75% łącznej sumy oszacowania całej nieruchomości i wynosi 69 300,00 zł (słownie sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 240,00 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty. W przypadku zamiaru złożenia wadium w gotówce, wpłaty należy dokonać w siedzibie Urzędu w dniu licytacji, tj. 6 września 2022 roku, najpóźniej do godz. 9 00, w pokoju nr 11.

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy Urzędu - 62 1010 1371 0000 5513 9120 0000 – kwota wadium winna zostać zaksięgowana na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, tj. 5 września 2022 roku Dotrzymanie tego terminu – w przypadku wyboru formy bezgotówkowej – jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do licytacji.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji tj. od 23 sierpnia do 5 września 2022 roku, w dni robocze w godzinach 10 – 14 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 42 25 34 021), wolno oglądać nieruchomość. Operat szacunkowy nieruchomości będzie można przeglądać, w ww. terminie w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105, w pokoju nr 21. Transakcja sprzedaży jest opodatkowana podatkiem VAT, a dokumentem sprzedaży będzie faktura VAT. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łódź
Województwo:
łódzkie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna