szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Michał Kampa

Nazwa:

prawo ekspektatywy odrębnej własności lokalu użytkowego

Data:
2022-12-01 12:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Śródmieścia Michał Kampa
Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław
tel. 71 759 89 79
Cena wywoławcza
480 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
1339/21
Kategorie:
Nieruchomości, Lokale
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI PRAWA MAJĄTKOWEGO 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Michał Kampa podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 01-12-2022r. o godz. 12:00

w lokalu: 50-234 Wrocław, ul. Słowiańska 39C odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. w zw. z art 911(7) k.p.c. pierwsza licytacja prawa majątkowego: 

prawo ekspektatywy odrębnej własności lokalu użytkowego o powierzchni 90,14 m2 położonego we Wrocławiu ul. Słowiańska 39C. Wartość szacunkowa  640 000,00 zł. Cena wywołania 480 000,00 zł. Lokal, którego dotyczy prawo ekspektatywy można oglądać w dniu 24-11-2022 r. od godziny 9 do godziny 12, lub dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. w kwocie 64.000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 30 10501575 1000 0092 5031 5935 Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Istnieje możliwość zapoznania się z operatem zajętego prawa, po uprzednim kontakcie z kancelarią pod

nr tel. 71 759 89 79. Nabywca licytacyjny zobowiązany jest do odprowadzenia 1% PCC.  

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. 

 

Dokumentacja fotograficzna:

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Wrocław
Województwo:
dolnośląskie
20220602_100214_main
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna