szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Udział w lokalu niemieszkalnym

Data:
2022-12-09 12:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
877 900,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Lokale
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

S Y N D Y K masy upadłości  Karoliny Cetery

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

                                                                                                                                       

udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości lokalowej – lokalu niemieszkalnego nr 11 zlokalizowanego w budynku położonym w Słupsku, przy ul. Kaszubskiej 18, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą SL1S/00101388/0 za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 877 900 (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100).    

                                                                                                                                     

1. Oferty należy składać do dnia 05.12.2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

2. Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.                                                                

3. Kopertę należy zaadresować: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia Komisarz RS Krystian Przybylski, sygnatura akt VI GUp 42/22, PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI w SŁUPSKU.

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI w SŁUPSKU” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust. 3  regulaminu przetargu winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 80 000 zł.

Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy: 88 2490 0005 0000 4600 7255 5424.

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – KASZUBSKA 18, VI GUp 42/22”. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty  pod rygorem odrzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany  rachunek bankowy.

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 09.12.2022 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk w  budynku B, sali nr 65.

6. Regulamin Przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych w Kancelarii Syndyka w Gdyni, ul. Batorego 23/3, 81-365 Gdynia oraz w Kancelarii Syndyka w Koszalinie, ul. Matejki 7/2, 75-540 Koszalin w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu.

7. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 693 193 137 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00  do 15:00.

8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem  zastosowanie mają przepisy  ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz  przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

DO POBRANIA:

Regulamin przetargu .PDF

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kaszubska
Kod i miasto:
Słupsk
Województwo:
zachodniopomorskie
CETERA_nieruchomość
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna