szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działki

Data:
2022-12-16 11:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 604 583 131
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE

 

1.     Syndyk masy upadłości Dariusza Kubiaka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż  wchodzącego w skład masy upadłości w/w upadłego mienia w postaci:

a)    prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej w postaci działki gruntu nr 221 o powierzchni 3,2810 ha, obręb ewidencyjny 0005, Nadleśnictwo Sarnia Góra, jednostka ewidencyjna 041407_2, gmina Osie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1S/00023313/7;

b)    udziału w 1/6 części prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działek gruntu numer 1759/17 o powierzchni 146 m2, numer 385 o powierzchni 50 m2 i 386 o powierzchni 230 m2, położonych przy ul. Gimnastycznej nr 79 w Łodzi, obręb ewidencyjny P-23, jednostka ewidencyjna Łódź-Polesie, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej parteru i I piętra 109,33 m2. (budynek jest podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje naziemne – parter, I piętro i poddasze nieużytkowe) oraz garażem wolnostojącym o powierzchni użytkowej 20,80 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00063989/9.

2.     Cena wywoławcza wynosi:

a)    68.000,00 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) złotych za nieruchomość opisaną w pkt 1 lit. a) ogłoszenia,

b)    115.000,00 (sto piętnaście tysięcy) złotych za nieruchomość opisaną w pkt 1 lit. b) ogłoszenia.

3.     Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup w/w składników majątkowych w języku polskim w zaklejonych kopertach w terminie do 13 grudnia 2022 roku na adres: Syndyk masy upadłości Dariusza Kubiaka, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości – Sarnia Góra” dla nieruchomości opisanej w pkt 1 lit. a) ogłoszenia oraz „Oferta zakupu nieruchomości - Gimnastyczna” dla nieruchomości opisanej w pkt 1 lit. b) ogłoszenia. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

4.     Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej w/w składników majątkowych oferowanych do sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości nr: 84 1090 2705 0000 0001 4945 0604.

5.     Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu  16 grudnia 2022 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 11.00.

6.     Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

7.     Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza z dnia 14 listopada 2022 roku, sygn. akt XIV GUp 927/21. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.

8.     Przedmiot konkursu ofert można oglądać w terminie do 13 grudnia 2022 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu:  604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Sarnia Góra, Łódź
Województwo:
łódzkie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna