szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego  

Data:
2022-12-08 00:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 609 122 151
Cena wywoławcza
70 125,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 1/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego  nr 31, w budynku położonym w Pabianicach, ul. 20 stycznia nr 14, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1P/00003998/0 na następujących warunkach:

 

  1. Sprzedaż następuje za najwyższą oferowaną kwotę, nie niższą niż: 70 125,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych) netto,
  2. Pisemne oferty w języku polskim powinny być przesłane pocztowa przesyłką poleconą w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 8.12.2022 r. na adres: Syndyk Janusz Florczak,  Urząd Pocztowy Łódź - 6 ul. Głęboka 4/12 skr.poczt.19, 92-201 Łódź z napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości- Łódź”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.
  3. Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte  nie może być składane pod warunkiem
  4. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić do 8.12.2022 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości nr: 12 1020 3408 0000 4102 0414 7351 pod rygorem odrzucenia oferty. Decyduje data wpływu na ww konto.
  5. Syndyk dokonuje w dniu 9.12.2022 r. otwarcia ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich, bądź ustala, że konkurs został zamknięty bez wyboru którejkolwiek z ofert.
  6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wyboru/przyjęcia oferty.
  7. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona na konto masy upadłości najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży.
  8. Wszelkie koszty zawarcia umowy, w tym PCC obciążają nabywcę.

Informacji udziela Syndyk -  nr tel.: 609 122 151. Regulamin sprzedaży i operat szacunkowy do wglądu w biurze syndyka w Łodzi, ul Suwalska 25/27 po uprzednim umówieniu się.

 

DO POBRANIA:

Opis nieruchomości .PDF

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Pabianice
Województwo:
łódzkie
1
2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna