szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

syndyk masy upadłości

Nazwa:

Sprzedaż nieruchomości lokalowej we Wrześni

Data:
2023-03-08 15:00
Sprzedawca:
syndyk masy upadłości
tel. 602 501 848
Cena wywoławcza
343 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

Syndyk Masy Upadłości w sprawie XI GUp 72/22 zaprasza

do składania ofert i udziału w przetargu na sprzedaż

składnika masy upadłości w postaci nieruchomości lokalowej nr 6 – KW PO1F/00050395/4 wraz z udziałem 7048/1099549 części w nieruchomości KW Nr PO1F/00046235/4 położonej we Wrześni przy ul. Bronisławy Śmidowicz 34

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa nr 6 – KW PO1F/00050395/4 wraz z udziałem 7048/1099549 części w nieruchomości KW Nr PO1F/00046235/4 położonej we Wrześni przy ul. Bronisławy Śmidowicz 34.

Cena wywoławcza (cena minimalna) wynosi: 343 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych).

1.        Sprzedaż odbywa się w trybie nieograniczonego pisemnego przetargu. Oferta oraz dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być złożone w języku polskim. W przypadku ich złożenia w języku obcym winny być przedłożone ich tłumaczenia na język polski, przy czym za wiążącą uznaje się treść oferty i oświadczeń w języku polskim.   Szczegółowe wymogi oferty zawiera Regulamin przetargu.

2.        Warunkiem sprzedaży jest złożenie prawidłowej pod względem formalnym oferty i następnie jej wybór jako najkorzystniejszej.

3.        Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a.        zapłata wadium w wysokości 34 300 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych) winna nastąpić do dnia 07.03.2023 przelewem na rachunek masy upadłości w PKO BP S.A. O/Gniezno nr 34 1020 4115 0000 9102 0235 0403 Wadium nie podlega oprocentowaniu.

b.       złożenie kompletnej pisemnej oferty w języku polskim do dnia 07.03.2023 do godziny 15:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do biura syndyka: Kancelaria Adwokacka adw. Beata Mikołajewicz, ul. Topolowa 3, 62-200 Gniezno. Oferta winna być złożona w zamkniętej i zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg NR XI GUp 72/22”  oraz spełniać warunki określone w ogłoszeniu oraz w Regulaminie Przetargu.

4. Otwarcie kopert z ofertami i wybór oferty w trybie wskazanym w Regulaminie przetargu nastąpi w Gnieźnie przy ul. Pocztowej 9, Bud B, sala konferencyjna w dniu 08.03.2023 o godzinie 15:00.

5. Na wniosek zainteresowanych skierowany na adres mailowy syndyka bamikolajewicz@gmail.com syndyk prześle w terminie 3 dni roboczych Regulamin przetargu, operat szacunkowy przedmiotu przetargu oraz uzgodni termin oględzin przedmiotu przetargu. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 602 501 848 lub pod adresem e-mail: bamikolajewicz@gmail.com.

6. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i unieważnienie przetargu aż do jego zakończenia.  Wpłacone i nieoprocentowane wadium podlega zwrotowi w terminie do 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji przez syndyka o odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu bez wybrania oferty i unieważnieniu przetargu. Oferentowi/nabywcy nie przysługuje uprawnienie do żądania zapłaty podwójnego wadium lub do żądania naprawienia szkody lub do żądania zawarcia umowy sprzedaży.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Bronisławy Śmidowicz
Kod i miasto:
Września
Województwo:
wielkopolskie
1
2
3
4
5
6
7
8
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna