szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Nieruchomość lokalowa w miejscowości Jasienica Dolna

Data:
2023-03-31 12:15
Sprzedawca:
MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI
ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa
tel. 32 308 0000
Cena wywoławcza
39 970,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Lokale
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W NYSIE [KRS: 0000410126, NIP: 7532429977]

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO MIESZKO- BIOMASA SP. Z O.O. SP. K.
W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W NYSIE SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI-
W TRYBIE PISEMNEGO PRZETARGU

 

Syndyk masy upadłości Mieszko- Biomasa sp. z o. o. sp. k. w upadłości z siedzibą w Nysie, ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt V GUp 192/19 zaprasza do składania ofert zakupu:

 

 1. nieruchomości lokalowej nr 5 zlokalizowanej w miejscowości Jasienica Dolna nr 51, wraz z udziałem wynoszącym 3627/10000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu nr 522/2 o powierzchni 0,1903 ha, gmina Łambinowice, powiat nyski, województwo opolskie, objętej księgą wieczystą o nr OP1N/00061841/6 za cenę̨ nie niższą̨ niż̇ 39 970,00 PLN [+ ewentualny podatek VAT, o ile taki będzie należny w dacie dokonania transakcji].

 

Charakterystyka oferty:

 1. przetarg odbędzie się na zasadach określonych w Regulaminie przetargu pisemnego- ofertowego, nieograniczonego z dnia 03.11.2022 r.;
 2. kryterium wyboru ofert będzie najwyższa cena;
 3. cena wywoławcza ww. nieruchomości to kwota wynikająca z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w osobie Sabiny Ziółkowskiej, biorąc za podstawę wartość wynikającą z wymuszonego charakteru sprzedaży;
 4. oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do Biura Syndyka], w terminie wyznaczonym przez Syndyka Masy Upadłości, tj. do dnia 31.03.2023 r., przy czym w ostatnim dniu terminu do godziny 12:00, z adnotacją „NIE OTWIERAĆ- MIESZKO- KW OP1N/00061841/6 - PRZETARG”;
 5. warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata na rachunek bankowy prowadzony przez syndyka masy upadłości wadium w kwocie 4 000,00 PLN, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert; wadium w kwocie, o której mowa powyżej należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości nr 69 8436 0003 0000 0026 8348 0001 [Mikołowski Bank Spółdzielczy S.A.]; za wpłatę wadium organizator przyjmuje przelew uznany (zaksięgowany) na ww. rachunku bankowym nie później niż w dniu poprzedzającym przetarg; wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent;
 6. rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dniu 31.03.2023 r. o godzinie 12:15;
 7. w przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się̨ będą o kwotę̨ do 10% wartości, syndyk zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej  (przetarg ustny), która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godzinie określonej przez Syndyka Masy Upadłości; cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji; postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1 000,00 PLN;
 8. koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca;
 9. zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferenta;
 10. nieruchomość sprzedawana jest w trybie z wolnej ręki, jednakże w trybie pisemnego przetargu, natomiast niniejsze ogłoszenie jest zaproszeniem do składania ofert.

 

Wszelkich informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com

Postanowienie Sędziego komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, operat szacunkowy oraz regulamin wraz z załącznikami dostępne są pod adresem: www.mieszko.kubiczekm.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Jasienica Dolna
Województwo:
opolskie
MIESZKOZDJECIE1JASIENICALOKAL
MIESZKOZDJECIE2JASIENICALOKAL
MIESZKOZDJECIE3JASIENICALOKAL
MIESZKOZDJECIE4JASIENICALOKAL
MIESZKOZDJECIE5JASIENICALOKAL
MIESZKOZDJECIE6JASIENICALOKAL
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna