szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej

Data:
2023-05-30 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
ul. A. Struga nr 16 lok. 311 , Łódź
tel. 604 58 31 31
Cena wywoławcza
15 525,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 

 

OGŁOSZENIE

 

1.  Syndyk masy upadłości Krzysztofa Fillera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości w/w upadłego mienia w postaci udziału wynoszącego 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej w postaci działek gruntu nr 166/2 o powierzchni 200 m2 i nr 167/1 o powierzchni 100 m2, obręb ewidencyjny 6, Dąbrówka Woźnicka, gmina Dalików, powiat poddębicki, województwo łódzkie. Częścią składową nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny nr 3 o powierzchni użytkowej 65,6 m2 oraz budynki gospodarcze i garaż o łącznej powierzchni użytkowej 56,09 m2. Budynek mieszkalny jest niepodpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne-parter i pierwsze piętro. Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Łasku VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą nr SR2L/00019297/9.

2.  Cena wywoławcza udziału wynoszącego 1/6 części w prawie własności w/w nieruchomości wynosi: 15.525,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) złotych brutto.

3. Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert, na zakup nieruchomości będącej przedmiotem konkursu, w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 30 maja 2023 roku na adres: Syndyk masy upadłości Krzysztofa Fillera, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie mogą być złożone pod warunkiem.

 4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej nieruchomości na rachunek bankowy masy upadłości nr 87 1090  2705 0000 0001 4978 5394.

5. Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź o godzinie 14.00.

6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa  regulamin sporządzony przez syndyka w sprawie XIV GUp 111/22. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź.

8. Nieruchomość można oglądać w terminie do 30 maja 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-583-131), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

 

DO POBRANIA:

  Operat szacunkowy.pdf

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
łódzkie
1
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna