szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

ACONTO sp. z o.o.

Nazwa:

udziały w nieruchomościach położonych w miejscowości Płaza

Data:
2023-09-20 00:00
Sprzedawca:
ACONTO sp. z o.o.
ul. Żmujdzka 31/1 , 31-217
tel. 720 889 607
Cena wywoławcza
23 171,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

Syndyk masy upadłości Marcina Skinderowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza pisemne konkursy ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziałów w nieruchomościach

z terminem rozstrzygnięcia w dniu 20 września 2023 r. o godzinie 14:00 w biurze syndyka 

 

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z zezwoleniem Sędziego – Komisarza z dnia 2 sierpnia 2023 r. w trybie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 213 ust. 1 Prawa upadłościowego.

 

Przedmiotem sprzedaży są udziały w nieruchomościach położonych w miejscowości Płaza, gmina Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie.

 

Konkurs 1 Udział w wysokości 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr 1772/3 o powierzchni 0,1910 ha objętej księgą wieczystą nr KR1C/00049658/4, cena wywoławcza 3 895,50 zł

 

Konkurs 2 Udział w wysokości 3/32 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonym przy ul. Starzyny 4 oraz budynkami gospodarczymi stanowiącej działki o nr 2667/6 o powierzchni 0,2658 ha oraz nr 3233 o powierzchni 0,0101 ha objętych księgą wieczystą nr KR1C/00050261/4, cena wywoławcza 23 171,00 zł

 

Konkurs 3 Udział w wysokości 3/16 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działki o nr 2603 o powierzchni 0,0240 ha, nr 2604 o powierzchni 0,0155 ha, nr 2605/2 o powierzchni 0,0039 ha, nr 2613/4 o powierzchni 0,0597 ha oraz nr 2613/5 o powierzchni 0,1665 ha objętych księgą wieczystą nr KR1C/00050263/8, cena wywoławcza 2 480,50 zł

 

Warunkiem uczestnictwa w każdym pisemnym konkursie ofert jest złożenie pisemnej oferty zgodnej z regulaminem konkursów dostępnym w biurze syndyka (Biuro przy ul. św. Marka 7-9/2 w Krakowie) i wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Syndyka Piotra Kaleciaka w Santander Bank Polska S.A. 55 1090 2590 0000 0001 4674 0704 oraz dołączenie potwierdzenia przelewu do oferty.

 

Oferty proszę składać w terminie do dnia 19 września 2023 r. do godziny 12:00 w biurze syndyka 31-012 Kraków, ul. św. Marka 7-9/2, lub pocztą listem poleconym w kopertach oznaczonych „Oferta konkurs nr (ze wskazaniem numeru konkursu od 1 do 3) Marcin Skinderowicz, sygn. akt VIII GUp 265/19” z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” (decyduje data wpływu).

 

Szczegółowe informacje o udziałach w nieruchomościach oraz szczegółowych warunkach konkursów ofert i ewentualnych licytacjach, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w Regulaminie konkursów. Informacje można uzyskać w godzinach 9:00-15:00 osobiście w Biurze syndyka, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: kancelaria@dkkg.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursów bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursów lub licytacji bez podania przyczyny.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Płaza
Województwo:
małopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna