szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała Kancelaria Komornicza nr II w Kamiennej Górze

Nazwa:

Zabytkowy pałac oraz park

Data:
2023-11-28 09:30
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała
Kancelaria Komornicza nr II w Kamiennej Górze
Pl. Wolności 4/1 , 58-400 Kamienna Góra
tel. 75 742 25 74
Cena wywoławcza
737 180,00 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
16/22
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW JG1K/00007699/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Magdalena Tarkowska-Cymbała na podstawie

art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-11-2023 r. o godz. 09:30 w siedzibie Sądu

Rejonowego w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny, 58-400 Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 36 w sali

nr 12 odbędzie się

DRUGA LICYTACJA

działek gruntu w wieczystym użytkowaniu, zabudowane, stanowiące działki nr 325 i 326 o pow. 1,2900 ha tj.: zabytkowy pałac oraz park, które położone są: 59-420 Bolków, Mysłów. Dla których Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00007699/4. Umowa użytkowania wieczystego zawarta do 28-09-2089 r. Działki położone obok siebie, oddzielone rowem (działka 451). Działka 325 ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej (działka 327), ale, droga ta nie jest urządzona. Działka 326 nie ma dostępu do drogi publicznej. Na działce 326 posadowiony jest pałac wpisany do rejestru zabytków – A/3114/1098/J, oraz park także wpisany do rejestru zabytków – A/3113/864/J. Pałac obecnie, budynek nr 51, jest budynkiem o kubaturze 10.775 m3 i powierzchni 2.300 m2, (powierzchnia z danych NID). Zgodnie z zapisem w MPZP (Uchwała Nr XLIX/313/2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków), teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość w przypadku działki 325 leży w jednostce 5.D.18MN są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w przypadku działki 326P: 5.D.28 UT - usługi turystyczne, utrzymuje się tu istniejące założenie pałacowo-folwarczno-parkowe, wraz z obiektem zabytkowym, wpisane do Rejestru Zabytków. należących do dłużnika: PBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Suma oszacowania wynosi 899.000,00 zł netto. Do wskazanej wartości należy doliczyć podatek VAT w stawce 23% w kwocie 206.770,00 zł. W związku z powyższym wartość brutto wycenianej nieruchomości wynosi 1.105.770,00 zł. (W wątpliwych sytuacjach komornicy mogą przyjmować, że zwolnienia od VAT nie mają zastosowania zgodnie z art. 43 ust. 21, art. 82a oraz art. 113 ust. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 737.180,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 110.577,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A.: 17 1600 1462 1029 4430 8000 0003. Rękojmię można uiścić także w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego. Trzy dni przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny - I Co 500/22. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Kancelaria Komornicza nr II w Kamiennej Górze

58-400 Kamienna Góra ul. Tadeusza Kościuszki 25/6

tel. 75 742 25 74

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Bolków, Mysłów
Województwo:
dolnośląskie
1
2
3
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna