szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Mieszkanie, garaż

Data:
2023-12-08 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
tel. 604 583 131
Cena wywoławcza
282 600,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Inne nieruchomości
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE

 

1.              Syndyk masy upadłości Sławomiry Walak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza na przedstawionych poniżej warunkach, konkurs ofert na łączną sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości w/w upadłej mienia w postaci:

a)        prawa własności lokalu mieszkalnego dwupoziomowego nr 17 składającego się ze zlokalizowanych na III piętrze: pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i łazienki z WC oraz położonych na poddaszu sypialni, garderoby i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 50,97 m2  wraz z przynależnym poddaszem nieużytkowym, położonego w Pabianicach przy ul. Armii Krajowej 23, dla którego Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00057155/2 wraz z ruchomościami znajdującymi się w tym lokalu w postaci mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD. Z własnością lokalu mieszkalnego nr 17 związany jest udział 5097/234486 części nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą  nr LD1P/00003414/3.

b)        udziału 2144/58512 części nieruchomości lokalowej objętej księgą wieczystą LD1P/00055948/4 stanowiący miejsce postojowe nr 5 w hali garażowej usytuowanej na parterze budynku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Z własnością lokalu niemieszkalnego związany jest udział 58512/234486 części nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1P/00003414/3.

2.              Łączna cena wywoławcza wynosi 282.600,00 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset) złotych i składa się na nią:

a)        kwota 262.800,00 (dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset) złotych brutto za prawo własności lokalu wraz z ruchomościami znajdującymi się w tym lokalu w postaci mebli kuchennych wraz ze sprzętem AGD wskazanych w pkt 1 lit. a) niniejszego ogłoszenia,

b)        kwota 19.800,00 (dziewiętnaście osiemset) złotych brutto za prawo własności lokalu niemieszkalnego – garażu wskazanego w pkt 1 lit. b) niniejszego ogłoszenia.

3.              Syndyk zaprasza do składania pisemnych ofert na łączny zakup w/w składników majątkowych w języku polskim w zaklejonej kopercie w terminie do 8 grudnia 2023 roku na adres: Syndyk masy upadłości Sławomiry Walak, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, z odpowiednim czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości - Pabianice”. Decyduje data doręczenia oferty na podany adres.

4.              Rozpatrywane będą tylko oferty obejmujące łączny zakup w/w spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z w/w wyposażeniem w postaci mebli i sprzętu AGD.

5.              Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien wpłacić wadium w terminie określonym w pkt 3 w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) łącznej ceny wywoławczej w/w składników majątkowych oferowanych do sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości nr: 48 1090 2705 0000 0001 4923 0092.

6.              Jawne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12 grudnia 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 11.30.

7.              Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

8.              Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez syndyka w oparciu o postanowienie sędziego-komisarza z dnia 21 marca 2023 roku, sygn. akt XIV GUp 808/21. Regulamin został wyłożony do wglądu w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, 90-513 Łódź, ul. A. Struga nr 16, lok. 311.

9.              Przedmiot konkursu ofert można oglądać w terminie do 8 grudnia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem (numer telefonu: 604-58-31-31), od którego można również uzyskać dodatkowe informacje o w/w nieruchomości.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Armii Krajowej
Kod i miasto:
Pabianice
Województwo:
łódzkie
1
Walak mapa
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna