szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza nr III w Oławie

Nazwa:

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 26

Data:
2024-02-29 10:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie
Andrzej Paluszek
Kancelaria Komornicza nr III w Oławie
ul. Brzeska 31/5, 55-200 Oława
tel. 071 31 300 99
Cena wywoławcza
51 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
618/23
Kategorie:
Nieruchomości
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZWJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1O/00060524/1 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 1013(6) kpc

podaje do publicznej wiadomości, że

dnia 29-02-2024r. o godz. 10:00

w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława ul. Brzeska 31/5 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 26 (AM 5) o pow. 0,9431 ha, uprawianej rolniczo położonej w odległości około 300 m od terenów rozproszonej zabudowy miejskiej, 800 m od zabudowy zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej oraz około 2 km od zabudowy wsi Siedlce gmina Oława, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00060524/1. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako 3R- tereny rolnicze, będącej własnością dłużnika: Stanisława Ciepły i Zbigniew Ciepły. Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00 zł., którą należy wpłacić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 28.02.2024r. (art.962§1 kpc). Za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej zaoferowanej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 następnego dnia roboczego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Wpłaty w/w kwot należy dokonać na konto komornika. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
 
Kod i miasto:
Siedlce
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna