szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

AUTO -HIT S.A. w upadłosci

Nazwa:

Sprzedaż obrazu „Tancerka katalońska”

Data:
2024-02-14 15:00
Sprzedawca:
AUTO -HIT S.A. w upadłosci
ul. Zagójska 7, 04-160 Warszawa
Cena wywoławcza
2 800,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Ruchomości
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk masy upadłości Auto-Hit S.A. w upadłości ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż obrazów wchodzących w skład masy upadłości.

 

1. Przedmiotem przetargu jest wchodzący w skład masy upadłości obraz pt. "Tancerka katalońska" nieznanego autora, cena wywoławcza 2 800 zł (dwa tysiące osiemset złotych).

2. Kwota wskazana w pkt. 1 odpowiada 70% wartości oszacowania określonej przez biegłego sądowego Sławomira Chmielewskiego w Wycenie Malarstwa i Grafiki z dnia 1 grudnia 2022 r. Do ceny należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 14 lutego 2024 r. do godz. 15:00 na adres biura syndyka masy upadłości AUTO - HIT S.A. w upadłości mieszczącego się w Katowicach (40-311) przy ulicy Chłodnej 2. Oferta może dotyczyć więcej niż jednego obrazu.

4. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ruchomości, w odniesieniu do której została złożona oferta, na rachunek bankowy AUTO – HIT S.A. w upadłości, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. o nr 56 1090 1766 0000 0001 3490 4909. W razie nieuiszczenia wadium oferta nie zostanie rozpatrzona.

5. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 15 lutego 2024 r., o godzinie 10:00, w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.

6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.

7. Regulamin przetargu wraz z załącznikiem oraz oszacowaniem wartości rynkowej przedmiotu przetargu dostępne są w biurze syndyka masy upadłości w Katowicach (40-311), ul. Chłodna 2. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 792 497 121, e-mail: przetargi@autohit.com.pl

8. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w miejscu jego przechowywania w Katowicach (40-311), ul. Chłodna 2, w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod numerem telefonu 792-497-121.

9. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Katowice
Województwo:
mazowieckie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna