szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. 58,60 m2 w Gdyni

Data:
2024-03-14 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
292 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni – organ egzekucyjny – działając na podstawie artykułu 110w § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 roku, poz. 2505 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

14.03.2024 roku o godz. 11:00

 

w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni, ul. Hutnicza 25 odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

prawa własności do lokalu mieszkalnego położonego w województwie pomorskim, powiat M. Gdynia, gmina M. Gdynia przy ul. Turkusowej 9D/20. Dla wskazanego prawa Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi, księgę wieczystą nr GD1Y/00099390/8. Z własnością lokalu związany jest udział 9453/1000000 w nieruchomości wspólnej dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi, księgę wieczystą nr GD1Y/00098799/8.

 

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 58,60 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,86 m2. Lokal jest położony na X kondygnacji budynku mieszkalnego.

 

Oszacowana wartość własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 390 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości tj. 292 500,00 zł.

Wadium stanowi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 39 000,00 zł.

 

Wadium można wpłacić na rachunek depozytowy tut. organu egzekucyjnego prowadzonego przez Narodowy Bank Polski O/O Gdańsk nr 25 1010 1140 0165 4813 9120 0000 z dopiskiem „Licytacja nieruchomości Gdynia, ul. Turkusowa 9D/20”. W licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

W licytacji mogą uczestniczyć również osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Ww. lokal będzie można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu terminu z organem egzekucyjnym pod nr tel. 58/765 48 66. W tych samych dniach można również przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w siedzibie tut. Urzędu. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje o konieczności wcześniejszego umówienia wizyty.

Wizytę umówić można elektronicznie za pośrednictwem strony https://wizyta.podatki.gov.pl lub telefonicznie pod nr tel. 58/7654866.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni - organ egzekucyjny udziela dodatkowych informacji pod numerem telefonu: 58/7654866 w godzinach 8:00 -14:00.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Pouczenie:

Na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.          

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Turkusowa
Kod i miasto:
Gdynia
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna