szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Nazwa:

Samochód osobowy: Seat Alhambra

Data:
2024-02-20 11:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Wiślna 7, 31-007 Kraków
tel. 12 66 56 628
Cena wywoławcza
11 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
Numer KM:
Kategorie:
Ruchomości, Pojazdy, Osobowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej informuje

o sprzedaży w drodze licytacji publicznej ruchomości

należącej do zobowiązanego Pana Pawła Raczka, zam. Pisarzowa 336, 34-654 Męcina.

Termin:

20 lutego 2024 rok, godz. 11:00.

Miejsce:

siedziba Urzędu Skarbowego w Limanowej, przy ul. M.B. Bolesnej w Limanowej,

pok. 203 budynek B.

 

Sprzedawane ruchomości:

 

L.p.

Określenie ruchomości

Wartość szacunkowa

Cena wywołania  

Uwagi

1

Samochód osobowy Seat Alhambra, rok prod. 2009, nr VIN: VSSZZZ7MZ9V506763, nr rej. KLI 83971.

23 000,00 zł.

11 500,00 zł.

Pierwsza licytacja odbyła się w dniu 11 grudnia 2023r.

 

Termin i miejsce oglądania ruchomości:

Ruchomość można oglądać w dniu licytacji, tj. 20 lutego 2024 roku, od godz. 10:00, do godz. 10:45 w Limanowej, przy ul. M.B. Bolesnej 9.

Jak przystąpić do licytacji

Należy złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł 00/100) zł.

  • Wadium należy wpłacić na rachunek Naczelnika Urzędu Skarbowego w Limanowej,

NBP O/O Kraków, nr: 62 1010 1270 0044 3113 9120 0000.

Wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja. Jest możliwe wpłacenie wadium gotówką pracownikowi obsługującemu organ egzekucyjny – jeżeli wadium nie przekracza 5 000,00 zł, nie później niż na godzinę przed terminem oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się i zalicza się na cenę nabycia. Wadium zwraca się pozostałym licytantom. W przypadku niezapłacenia ceny nabycia w terminie, nabywca traci prawo wynikłe z przybicia, do zwrotu wadium i kwoty zapłaconej w czasie licytacji.

Pozostałe informacje:

Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić przynajmniej cenę wywołania w gotówce. Jeżeli ceny tej nabywca nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w licytacji tej samej ruchomości. Pozostałą do zapłaty część wylicytowanej kwoty należy wpłacić niezwłocznie na rachunek bankowy organu egzekucyjnego, nie później niż w dniu następującym po dniu licytacji. Szczegółowych informacje można uzyskać w Dziale Egzekucji Administracyjnej, w dni robocze, w godzinach 8:00 – 14:00, po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę, tel. 18 33 79 370, 600 045 428.

Podstawa prawna:

Art. 105 – art. 105a, art. 105c - 107 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Limanowa
Województwo:
małopolskie
DSCF6561
DSCF6562
DSCF6563
DSCF6564
DSCF6565
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna