szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Nazwa:

Działka o pow. 1250 m2 niezabudowana

Data:
2024-04-25 10:00
Sprzedawca:
Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
tel. 58 300 23 00
Cena wywoławcza
51 750,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE

o I licytacji nieruchomości

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach - Organ egzekucyjny - działając na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz. 2505 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu

 

25.04.2024 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach odbędzie się I licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kiełpino, gm. Kartuzy, powiat Kartuzy - działka ewidencyjna nr 170/24 o powierzchni 1250 m2 dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00069480/2.

 

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa stanowi niezabudowaną działkę, położona jest w obrębie geodezyjnym Kiełpino, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 224, na północ od ulicy Długiej, przy ul. Starowiejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą, gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W otoczeniu przedmiotowej nieruchomości, na działce 170/32 znajdują się dwa słupy elektroenergetyczne średniego napięcia z liniami przebiegającymi przez działkę nr 170/24 - kolejny słup jednej z tej linii znajduje się na przedmiotowej działce przy granicy z drogą gminną. Na granicy działek nr 170/27 i 170/25 znajduje się słup linii 110 kV przebiegający przez północno-wschodni narożnik przedmiotowej nieruchomości. Dodatkowo działka prawie w całości znajduje się w strefie przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej WN wysokiego napięcia i SN średniego napięcia wraz z pasami ochrony funkcyjnej. Teren działki płaski, kształt korzystny. Brak uzbrojenia terenu działki w sieci. Teren obejmujący działkę nr 170/24 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren działki oznaczony jest symbolem 14-MN -tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej tj. droga gminna o nawierzchni asfaltowej.

 

Oszacowana wartość nieruchomości gruntowej niezabudowanej: 69 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 75% oszacowanej wartości nieruchomości tj. 51 750,00 zł.

Wadium stanowi 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości i wynosi 6 900,00 zł.

Zobowiązana Spółka: JP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Wadium licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć przed rozpoczęciem licytacji w gotówce w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach, ul. Kościerska 13, w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny, na rachunek bankowy (jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji) lub bezgotówkowo przy użyciu terminala płatniczego (nie później niż na godzinę przez terminem oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji).

 

Nieruchomość można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w dniach od 22.04.2024 r. do 24.04.2024 r. w godz. 8:00- 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Organem Egzekucyjnym.

W tych samych dniach można również przeglądać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kartuzach akta postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

 

Użytkowania, służebności lub prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 58 685-28-80 lub 58 685-28-82.

 

Pouczenie: Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Kiełpino
Województwo:
pomorskie
kas
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna