szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

"Gotowski - Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa

Data:
2024-04-26 10:00
Sprzedawca:
"Gotowski - Budownictwo Komunikacyjne
i Przemysłowe" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz
tel. 660 152 693
Cena wywoławcza
14 809 707,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

OBWIESZCZENIE

 

Syndyk masy upadłości spółki Firma „Gotowski – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości
z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza o wyznaczeniu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w postępowaniu upadłościowym
prowadzonym pod sygnaturą akt BY1B/GUp/35/2022 toczącym się przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego jako całości obejmującej:

  1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych numerami działek 1/50, 1/51, 1/127, 1/145 i 1/33 w obrębie 131, o łącznej powierzchni 1,9902 ha, wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonych pod adresem: ul. Glinki 144, 85-861 Bydgoszcz, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio o numerach BY1B/00075423/4, BY1B/00075425/8, BY1B/00140463/3, BY1B/00190015/3, BY1B/00066474/0, wskazane w spisie inwentarza pod pozycją 2.1,
  2. Prawo do ruchomości wskazanych w spisie inwentarza pod pozycjami 1.1 – 1.345,
  3. Prawa majątkowe wskazane w spisie inwentarza pod pozycją 4.1

 

z wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i wierzytelności na rachunkach bankowych upadłej oraz należności od dłużników upadłej wskazanych w spisie należności, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 14 809 707,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:

FIRMA „GOTOWSKI – BKiP” sp. z o. o. w upadłości

Santander Bank Polska  S.A. : 34 1090 1229 0000 0001 5206 7344.

W tytule przelewu podać „wadium – FIRMA „GOTOWSKI - BKiP BY1B/GUp/35/2022”.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2024 roku pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.

 

Oferty należy składać do dnia 22 kwietnia 2024 roku osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A, 85-023 Bydgoszcz bądź za pośrednictwem poczty.

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A, 85-023 Bydgoszcz.

 

Osoby zainteresowane mogą dokonać oględzin przedsiębiorstwa i zapoznać się z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym, a także uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu 573 140 045 i adresem e-mail: syndyk.marciniak@gmail.com

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Bydgoszcz
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna