szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek Kancelaria Komornicza nr III w Oławie

Nazwa:

Sprzedaż działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym

Data:
2024-05-16 14:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie
Andrzej Paluszek
Kancelaria Komornicza nr III w Oławie
ul. Brzeska 31/5, 55-200 Oława
tel. 071 31 300 99
Cena wywoławcza
230 550,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
905/22
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI KW WR1O/00017610/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16-05-2024 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę pod adresem ul. 11 Listopada 12, 55-200 Oława w sali nr 22, odbędzie się

 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej działkę o nr 109/1 o pow. 0,1043 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwuczłonowym (część zasadnicza + dobudówka), parterowym, częściowo z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym o pow. użytkowej 116,59 m2 połączonej z budynkiem gospodarczym pełniącym funkcję składu-magazynu położonej w Jankowie gmina Domaniów, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00017610/5 będącej własnością dłużnika: Iwona Czekaj. W dziale III księgi wieczystej KW WR1O/00017610/5 wpisane jest ograniczone prawa rzeczowe – służebność mieszkania w jednym pokoju i kuchni osobnej oraz prawo użytkowania działki o pow. 0,30 ha na rzecz Józefy Pilichowskiej. Suma oszacowania wynosi 307 400,00 zł (w tym wartość wyżej opisanej służebności mieszkania w jednym pokoju i kuchni osobnej oraz prawo użytkowania działki o pow. 0,30 ha ustalonej na kwotę: 65 200,00 zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 230 550,00 zł (z zaliczeniem wysokości służebności na cenę nabycia). W przypadku uzyskania w licytacji kwoty powyżej 235 400,00 zł prawo osobiste - bezpłatna i dożywotnia służebność osobista znajdzie pokrycie w cenie nabycia i nie zostanie wykreślona po prawomocnym postanowieniu o przysądzeniu własności wraz z prawomocnym planem podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości zgodnie z art.1000§ 3 kpc. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 740,00 zł, którą należy wpłacić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 15.05.2024r. (art.962§1 kpc); za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.14:00 przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik

pod numerem tel. (71) 313 00 99.

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Janków
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna