szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

LAKEFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa:

Lokale mieszkalne

Data:
2024-06-27 00:00
Sprzedawca:
LAKEFORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, nr 2C, , 00-843,
tel. +48 32 555 02 37
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Lakeford Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Spółka], działająca pod nadzorem korporacyjnym syndyka masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości, zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są poniższe nieruchomości [każda z nieruchomości sprzedawana jest oddzielnie, w odrębnym przetargu]:

 

1. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 15, położonej przy ulicy Szucha nr 3 w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00386622/0, za cenę nie niższą niż 3 249 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

2. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 14, położonej przy ulicy Szucha nr 3 w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział X Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00386621/3, za cenę nie niższą niż 3 975 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

3. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 39, położonej przy Al. W. Sikorskiego nr 13 w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00472494/9, za cenę nie niższą niż 1 450 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

4. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 2, położonej przy ulicy Gawota nr 11R w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział XIII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00457209/5, za cenę nie niższą niż 2 112 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT);

 

5. Prawo własności nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 46, położonej przy ulicy Libijskiej nr 16 w Warszawie, woj. Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wydział XV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA6M/00423237/0, za cenę nie niższą niż 1 800 000,00 PLN, (plus ewentualny podatek VAT).

 

Charakterystyka oferty:

 

1. Kryterium wyboru oferty będzie najwyższa cena.

2. Ceny wywoławcze nieruchomości to kwoty wynikające z wartości rynkowych na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych.

3. Oferty należy składać osobiście w biurze w Chorzowie (41-506), ul. Działkowa 8, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00 lub przesłać pocztą [decyduje data i godzina wpływu do biura w terminie wyznaczonym przez Spółkę Lakeford Investments sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, tj. do dnia 27.06.2024 r.
przy czym w ostatnim dniu terminu do godzin wskazanych w regulaminie dotyczącym przetargu danej nieruchomości, wraz z adnotacją pozwalającą na zidentyfikowanie, której nieruchomości dotyczy oferta. Szczegółowa treść adnotacji została określona w regulaminie przetargu.

4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uprzednia wpłata wadium w kwocie określonej w regulaminie przetargu, na rachunek bankowy Spółki, o numerze: 11 8436 0003 0000 0026 9541 0008 [Bank MBS]. Uznanie rachunku bankowego Spółki musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert. Wszystkie opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi oferent.

5. Rozpoznanie ofert nastąpi w biurze w Chorzowie (41-506) ul. Działkowa 8, w dniu 27.06.2024 r. o godzinach wskazanych w regulaminach przetargów począwszy od godziny 13:00. Każdy z oferentów jest uprawniony do wzięcia udziału w posiedzeniu, na którym rozpoznane zostaną oferty.

6. W przypadku, jeżeli najwyższe oferty zawierać będą tę samą cenę lub ceny najwyższe różnić się będą o kwotę do 10% wartości najwyższej złożonej oferty, komisja przetargowa zakwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu (ul. Działkowa 8, 41-506 Chorzów), w dniu rozstrzygnięcia przetargów (27.06.2024 r.).

Kwota postąpienia została określona dla każdego przedmiotu przetargu odrębnie oraz pozostała wskazana w regulaminie.

7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Koszty transakcyjne sprzedaży ponosi wyłącznie nabywca.

 

Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem, można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 555 02 37 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: nieruchomosci@dailyservices.pl.

 

 

 

 

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Szucha, Sikorskiego, Gawota, Libijska
Kod i miasto:
Warszawa
Województwo:
mazowieckie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2024, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna