strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Działki o łącznej pow. 1,2327 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-03
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 1,2327 ha
Cena wywoławcza: 34 766,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 193/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Działki gruntu w Nowej Rudzie – Słupiec/Zagórze

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 października 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 326, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Nowej Rudzie, działki nr 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 42/1, 42/2, AM-9 o pow. łącznie 1,2327 ha – obręb 0008 Słupiec, jednostka ewidencyjna Nowa Ruda – miasto, gmina Miasto Nowa Ruda, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.

 

Lp.

nr działki

powierzchnia działki (ha)

wartość oszacowania w tym udział 1/4 w działce nr 40/3 – droga

cena wywoławcza w tym udział 1/4 w działce nr 40/3 – droga

Rękojmia

1.

40/7

0,1874

63 150,00 zł

42 100,00 zł

6 315,00 zł

2.

40/6

0,1582

54 950,00 zł

36 633,33 zł

5 495,00 zł

3.

40/5

0,1626

56 250,00 zł

37 500,00 zł

5 625,00 zł

4.

40/4

0,1481

52 150,00 zł

34 766,67 zł

5 215,00 zł

5.

42/2 i 42/1

0,3205 i 0,0607

75 700,00 zł

50 466,67 zł

7 570,00 zł

6.

40/3 – droga

0,1952

42 200,00 zł

-

-

 

OPIS: Działki gruntu niezabudowane położone w gminie Nowa Ruda, około 2,3 km od centrum Słupca. Dojazd do działek drogą asfaltową, ul. Zagórze. Kształt działek zbliżony do prostokąta. Warunki geotechniczne dobre – istnieje możliwość doprowadzenia przyłącza energetycznego i sieci wodociągowej. Przeznaczenie w MPZP – symbol „MP”, teren z przewagą zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji niekolidujących z funkcją mieszkaniową.

Adres: Nowa Ruda, Słupiec, należącej do dłużnika: (…).

Nr KW SW2K/00003132/1.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania – zgodnie z tabelą. Działka nr 40/3 (o pow. 0,1952 ha) będzie sprzedawana we współudziale 1/4 z działkami 40/4, 40/5, 40/6, 40/7 jako droga.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Nowa Ruda
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone