strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Działka zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-18
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana
Cena wywoławcza: 90 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 11/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 października 2016 r. o godz. 12:00

 

w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie  ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

 

PIERWSZA   LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa (działka zabudowana) na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej w miejscowości Widzówek, przy ul. Nadrzecznej 22,  gmina Kruszyna, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadająca założoną księgę wieczystą nr CZ1C/00036668/3 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 121 300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 90 975,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie:

Bank Gospodarstwa Krajowego O. Warszawa al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa:

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004 PLN

w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 12 130,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty podając w  tytule wpłaty  sygn. sądową XV Co 287/16. Rękojmia może być  również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Nadrzeczna
Miasto: Widzówek
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone