strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Jarosław Kiełbasiński Kancelaria Komornicza w Radomiu
Nieruchomość gruntowa zabudowana w Radomiu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-01-28
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana w Radomiu
Cena wywoławcza: 813 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 444/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI KW RA1R/00061461/8 ORAZ BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Jarosław Kiełbasiński na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 stycznia 2016 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Struga 63 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę (w użytkowaniu wieczystym do 16.01.2100 roku) wraz z budowlami i budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość w postaci budynku administracyjnego i wydziału jajczarskiego (kub. 7 517 m3); budynku TRAFO (kub. 163 m3); budynku portierni (kub. 176 m3); budynku magazynu opakowań (kub. 691 m3); budynku-kurnika (kub. 571 m3); wiaty (kub. 2 332 m3); wiaty (kub. 865 m3); wiaty na słoiki (kub. 17 676 m3); budynku kotłowni (kub. 781 m3); wiaty magazynowej nr 2 (kub. 3 277,8 m3); magazynu paliw (kub. 201,2 m3); wiaty na kontenery (kub. 204,3 m3); budynku garmażerki (kub. 1 403 m3); budynku garaży (kub. 440,8 m3); budynku-magazynu opakowań (kub. 3 062 m3); kanalizacji burzowej (dł. 622 m); sieci wodociągowej (dł. 481 m); nawierzchni betonowej (pow. 4 020 m2); studni głębinowej o wysokości budowli 70 m; stacji uzdatniania wody; placu z trylinki; tunelu chłodniczego (dł. 8,6 m); zbiornika wody pitnej (obj. 150 m3);

położonej: 26-600 Radom, ul. Dzierzkowska 26,

dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1R/00061461/8.

Suma oszacowania wynosi 1 085 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 813 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 108 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. I O. Centrum w Radomiu 77 1020 4317 0000 5002 0087 8488.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dzierzkowska
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone