strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Fabryka Maszyn "FAMAZ" B. Kłopot Sp.J w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-04-07
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa będącego zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej
Cena wywoławcza: 3 875 600,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

           

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Fabryki Maszyn FAMAZ B. Kłopot Spółka jawna

w upadłości likwidacyjnej zs. w Zawidowie

 

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki

 

1.    Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo będące zespołem składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych majątkowo i gospodarczo w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przypadku polegającej na produkcji urządzeń dla górnictwa i kopalnictwa oraz innych maszyn i urządzeń przemysłowych. Składniki przedsiębiorstwa oferowanego do sprzedaży wymienione i opisane są w „Operacie szacunkowym – opisie i oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa upadłego jako całości ( … )”.

2.   Minimalna cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 3 875 600 złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych).

3.    Postępowanie przetargowe przeprowadzone będzie zgodnie z warunkami przetargu, z którymi zainteresowani udziałem w przetargu powinni się zapoznać w siedzibie upadłej spółki lub w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy (sprawa o sygn. akt: V GUp 3/15).

4.    Termin składania ofert i wpłaty wadium w kwocie 300 000 złotych upływa w dniu 6 kwietnia 2016 roku o godzinie 15:00.

5.    Rozpatrzenie złożonych ofert nabycia przedsiębiorstwa i wybór przez syndyka najkorzystniejszej z nich nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu, które odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:30 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Wydział V Gospodarczy, ul. Bankowa 18, sala nr 110.

6.    Zainteresowani nabyciem przedsiębiorstwa winni zapoznać się z nim w miejscu jego lokalizacji, a w siedzibie spółki z opisem i oszacowaniem wartości przedsiębiorstwa. Kontakt w sprawie przetargu: tel. 502 391 050, e-mail: zw.syndyk@wp.pl

7.    Syndyk zastrzega sobie w każdym czasie i bez podania przyczyn prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odwołania przetargu.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zawidów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone