szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie

SAAB 9-3 Sport TiDS

aktualizacja...
Czas trwania:
od 2023-05-18 do 2023-05-24 12:02
Twoja oferta jest najwyższa!
Cena minimalna: nie osiągnięta

Sprzedawca:
VELOBANK
Nr ewidencyjny 359868:
2
Marka:
Saab
Opis modelu:
SAAB, Linear
Rok produkcji:
2008 r.
Przebieg:
359868 km
Rodzaj paliwa:
olej napędowy (diesel)
Pojemność:
1910
Moc:
150 KM
Rodzaj skrzyni biegów:
manualna
Data pierwszej rejestracji:
2008-05-24
Data ważności badania:
2022-07-31
Data ważności ubezpieczenia:
2023-08-26
Forma sprzedaży:
faktura VAT
Dodatkowe wyposażenie:
1 ABS - systemzapobiegajacy blokowaniu kół, 2 Antena radiowa w szybie tylnej, 3 Deska rozdzielcza z funkcja Night Panel, 4 Filtr p/pyłkowy, 5 Fotel kierowcy z regulacja odcinka ledzwiowego, 6 Fotel kierowcy z regulacja wysokosci, 7 Fotel pasa¿era z regulacja odcinka ledzwiowego, 8 Fotel pasa¿era z regulacja wysokosci, 9 Immobilizer, 10 Instalacja do telefonu GSM z zestawem głosnomówiacym, 11 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa, 12 Kolumna kierownicy regulowana, 13 Koła tylne skretne, 14 Koło zapasowe dojazdowe, 15 Komputer pokładowy, 16 Kurtyny powietrzne boczne, 17 Nakładki ozdobne progów, 18 Napinacze pasów bezpieczenstwa tylnych skrajnych siedzen, 19 Napinacze przednich pasów bezpieczenstwa z kontrola naciagu, 20 Nawiew powietrza na siedzenia tylne, 21 Obrotomierz, 22 Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym, 23 Pasy bezpieczenstwa przednie z regulacja wysokoscimocowania, 24 Podłokietnik centralny przedni, 25 Podłokietnik siedzen tylnych, 26 Poduszki powietrzne boczne przednie, 27 Schowek chłodzony, 28 Siedzenia tylne dzielone, 29 Sterowanie systememaudio w kierownicy, 30 Sterowanie telefonemw kierownicy, 31 Sygnalizacja niezapietych pasów przednich, 32 Systemdystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD, 33 Systemelektronicznej kontroli toru jazdy ESP, 34 Systemkontroli trakcji TCS, 35 Systemwspomagania nagłego hamowania, 36 Systemzapobiegajacy zarzucaniu tyłu pojazdu, 37 Szyby atermiczne, 38 Swiatła z regulacja kata pochylenia, 39 Tapicerka skórzano-tekstylna, 40 Tarcze kół stalowe 16", 41 Wspomaganie układu kierowniczego, 42 Zagłówki foteli przednich aktywne, 43 Zagłówki siedzen tylnych 3 szt., 44 Zamek centralny zdalnie sterowany, 45 Zderzaki w kolorze nadwozia, 46 Zegar cyfrowy
Dodatkowe informacje:

Pojazd posiada 1 kluczyk, Dowód rejestracyjny: JEST, Karta pojazdu: BRAK
 

AUKCJA Z PROWIZJĄ - 2.75% netto od wylicytowanej ceny brutto sprzedaży pojazdu, nie mniej jednak niż 50,00 zł netto

Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko, Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław, tel. +48 71 340 08 55
Parking:
Pojazd można oglądać na parkingu:
zobacz jak dojechać

Dawro Wrocław
Wodzisławska 8
52-017 Wrocław

REGULAMIN ORGANIZACJI AUKCJI INTERNETOWYCH NA SPRZEDAZ POJAZDÓW MECHANICZNYCH

I. Słownik pojęć

Spółka - VELOBANK S.A.  z siedzibą przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa- podmiot wskazany w opisie pojazdu jako sprzedający.

Aukcja internetowa - procedura prowadząca do wyboru nabywcy pojazdu / Pakietu pojazdów mechanicznych według określonego kryterium. Rodzaje Aukcji internetowych opisane są w Punkcie VI lit. A, B, C regulaminu.

Pakiet pojazdów mechanicznych –dwa lub więcej pojazdów mechanicznych o różnym stanie technicznym i różnej wartości.

Firma – „Dom Aukcyjny” Mariola Nosko  z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Wodzisławskiej 8, 52-017 Wrocław - podmiot, z którym Spółka zawarła umowę o współpracy w zakresie współpracy organizacyjnej i udostępnienia technicznych środków do przeprowadzenia Aukcji internetowej na sprzedaż pojazdów mechanicznych.

Uczestnik Aukcji internetowej / - pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej biorące udział w Aukcji internetowej. 

Nabywca lub Nabywca pojazdu / Pakietu pojazdów mechanicznych - Uczestnik Aukcji internetowej, z którym Spółka zawiera umowę kupna sprzedaży pojazdu / Pakietu pojazdów mechanicznych.

Wyłączony klient  - wykaz wyłączonych Uczestników aukcji internetowej, którzy naruszyli postanowienia Regulaminu i zostają pozbawieni możliwości zalogowania do systemu Aukcji i składać ofert kupna od momentu wyłączenia klienta. Wyłączenie klienta oznacza trwały brak możliwości uczestniczenia w Aukcjach internetowych organizowanych przez Spółkę. Umieszczenie w wykazie wyłączonych klientów nie skutkuje żadnymi innymi konsekwencjami poza wymienionymi powyżej. 

Cena wywoławcza -cena pojazdu / Pakietu pojazdów mechanicznych od jakiej zaczyna się Aukcja internetowa. Cena podana jest w wartości brutto. 

Postąpienie - kwota minimalnego podniesienia ceny zgłoszonej przez Uczestnika Aukcji internetowej dla przebicia dotychczasowej oferty.

Oferta - oświadczenie woli złożone przez Uczestnika Aukcji internetowej zmierzające do zawarcia umowy kupna sprzedaży pojazdu/ Pakietu pojazdów.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania Aukcji internetowej sprzedaży przez Spółkę pojazdów mechanicznych.

2. Ogłoszenie lub warunki przeprowadzania Aukcji internetowej określone w niniejszym Regulaminie mogą zostać zmienione przez Spółkę.

3. Celem Aukcji internetowej jest wybór najbardziej korzystnej dla Spółki oferty przedstawionej przez Uczestnika Aukcji internetowej na sprzedaż pojazdu/ Pakietu pojazdów mechanicznych, o których jest mowa w ust. 1.

4. Celem Aukcji internetowej jest zawarcie umowy sprzedaży będącego przedmiotem Aukcji pojazdu lub Pakietu pojazdów z Uczestnikiem Aukcji, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd lub Pakiet pojazdów.

5. Organizatorem Aukcji internetowej jest Spółka, która przy przygotowaniu                                        i przeprowadzeniu Aukcji posługuje się Firmą na podstawie zawartej umowy   o współpracy. Firma nie zaciąga żadnych zobowiązań względem Uczestników Aukcji internetowej, w szczególności nie zawiera umowy sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad sprzedanej rzeczy.

6. Spółka może odwołać ogłoszoną Aukcję internetową w każdej chwili bez podania przyczyny.

 

III. Podstawa prawna przeprowadzenia Aukcji internetowej.

Aukcja internetowa przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem oraz przepisami kodeksu cywilnego.

IV. Przedmiot Aukcji internetowej.

1. Przedmiotem Aukcji internetowej są pojazdy / Pakiety pojazdów mechanicznych, stanowiących własność lub współwłasność Spółki.

2. Pojazdy mechaniczne będące przedmiotem Aukcji można oglądać w miejscu                                 i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o Aukcji internetowej.

3. Zainteresowany udziałem w aukcji zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz ma obowiązek zweryfikować stan techniczny pojazdu w miejscu wskazanym                             w ogłoszeniu przed złożeniem oferty kupna. Pojazdy są dostępne dla Uczestników celem zweryfikowania ich stanu technicznego przez cały czas trwania aukcji w miejscu wskazanym w treści ogłoszenia dla danego pojazdu.

V. Warunki i zasady uczestnictwa Aukcji internetowej.

1. Ogłoszenie o Aukcji internetowej podaje się do publicznej wiadomości nie później niż na 2 dni przed zakończeniem aukcji poprzez:

a) zamieszczenie ogłoszenia na stornie internetowej Spółki, poprzez przekierowanie na stronę Firmy

b) zamieszczenie ogłoszenia na stornie internetowej Firmy www.dawro.pl,

c) lub w inny sposób wg uznania Spółki.

2. W ogłoszeniu o Aukcji internetowej podaje się:

a) informację o prowizji na rzecz Firmy

b) informację o Spółce jako organizatorze Aukcji internetowej,

c) informację o rodzaju

d) informację o Firmie działającej na rzecz Spółki i wspomagającej techniczną stronę organizowanego Aukcji internetowej,

f) informację o miejscu zamieszczenia regulaminu Aukcji internetowej i możliwości zapoznania się z nim,

g) informacje dotyczące pojazdów mechanicznych będących przedmiotem Aukcji internetowej (w tym: oznaczenie pojazdu, markę, pojemność silnika, rok produkcji, cenę wywoławczą wskazaną przez Spółkę),

h) opinię rzeczoznawcy, która ma charakter poglądowy dla oferowanych na Aukcji internetowej pojazdów,

i) wskazanie miejsca i terminów, w których można oglądać pojazdy stanowiące przedmiot Aukcji internetowej,

j) termin, miejsce i warunki Aukcji internetowej, pouczenie o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy, termin zapłaty ceny sprzedaży.

3. Aukcja odbywa się w terminie określonym w ogłoszeniu o Aukcji internetowej. Czas trwania i sposób przeprowadzenia Aukcji ustala Spółka.

4. Aukcja ma formę Aukcji internetowej online. Kryterium wyboru oferty jest kryterium ceny - Aukcję wygrywa Uczestnik oferujący najwyższą cenę zakupu pojazdu/Pakietu pojazdów z zastrzeżeniem postanowień pkt. VI. lit. A ust. 4 Regulaminu.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany składu oferowanych Pakietów pojazdów.

6. W Aukcji internetowej mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z zastrzeżeniem postanowień pkt V ust. 8 Regulaminu.

7. Udział w Aukcji internetowej jest możliwy po wypełnieniu i wysłaniu przez Uczestnika Aukcji internetowej formularza zgłoszenia uczestnictwa znajdującego się na stronie internetowej Firmy - www.dawro.pl . Podpisując formularz zgłoszenia udziału Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i warunkami Aukcji internetowej określonymi w ogłoszeniu i w pełni je akceptuje. Uczestnik w formularzu wyraża zgodę na administrowanie swoimi danymi osobowymi przez Spółkę i Firmę. Spółka i Firma przetwarzają  dane osobowe Uczestnika w celu realizacji umowy zawartej z Firma (konto w serwisie) oraz realizacji procesu zawierania umowy ze Spółką– art. 6 ust 1 lit. b RODO. Odbiorcami jego danych  mogą być podmioty ubezpieczeniowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zawartej umowy (zawarcie umowy ze Spółką), a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w szczególności dotyczących udziału w aukcji. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi rejestrację w serwisie oraz udział w aukcji.

8 . W Aukcji internetowej nie mogą uczestniczyć:

a) pracownicy Spółki  organizującej Aukcji internetowej,

b) windykatorzy, rzeczoznawcy współpracujący ze Spółką,

c) pracownicy Firmy  oraz ich rodziny tj. małżonek/małżonka, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie wstępnych lub zstępnych, małżonkowie rodzeństwa, osoby pozostające w stosunku przysposobienia,

d) osoby znajdujące się na liście Wyłączonych klientów. 

9. Firma za zgodą Spółki ma prawo weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności                                      z formularzem zgłoszeniowym. Oferta, która nie spełnia wymogów określonych                               w Regulaminie może zostać odrzucona, o czym Uczestnik zostanie powiadomiony.

10. Jeżeli Uczestnik Aukcji internetowej nie uiści kwoty nabycia zgłoszonej w Aukcji internetowej lub uchyli się od zawarcia umowy kupna sprzedaży pojazdu / Pakietu pojazdów zostaje wpisany na listę Wyłączonych klientów.

11.  Złożenie oferty cenowej przez Uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem stanu technicznego oraz wizualnego pojazdu. Uczestnik oświadcza, że nie wnosi co do stanu technicznego oraz wizualnego ujawnionego w opisie technicznym żadnych zastrzeżeń i nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Spółka wyłącza swą odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Nabywcy będącego przedsiębiorcą. W przypadku gdy Kupującym jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), a pojazd jest pojazdem używanym, odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi, przewidziana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami) ulega ograniczeniu do 1 roku od dnia wydania pojazdu Nabywcy.

 

VI. Rodzaje Aukcji Internetowych

A. Aukcja z ceną minimalną.

1. Aukcja z ceną minimalną zmierza do wyboru nabywcy pojazdu / Pakietu pojazdów mechanicznych według kryterium wysokości ceny sprzedaży pod warunkiem, iż oferowana przez nabywcę pojazdu/Pakietu pojazdów mechanicznych jest równa lub wyższa od ustalonej przez Spółkę ceny minimalnej za którą Spółka zgadza się sprzedać pojazd/Pakiet pojazdów mechanicznych. Aukcja z ceną minimalną jest oznaczona w systemie aukcyjnym poprzez uwidocznienie informacji "cena minimalna nie została osiągnięta", wyświetlanej aż do czasu złożenia przez któregokolwiek z Uczestników Aukcji oferty równej lub wyższej niż cena minimalna. Wysokość ceny minimalnej nie jest widoczna dla Uczestników Aukcji. Oferty niższe od ceny minimalnej złożone w trakcie Aukcji nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu jej wyniku. Z zastrzeżeniem opisanych w tym punkcie odmienności Aukcji z ceną minimalną stosuje się do niej zasady przeprowadzania Aukcji opisane w Regulaminie.

2. Uczestnicy Aukcji z ceną minimalną zgłaszają online przez internet kolejne postąpienia ceny. Uczestnik licytujący Pakiet pojazdów mechanicznych musi złożyć ofertę dla każdego samochodu z tego Pakietu.

3. Wysokość jednego postąpienia nie może być niższa niż 100,- zł i wyższa niż 2000,- zł.

4. Jeżeli kilku Uczestników zaproponowało tę samą cenę wygrywa ten Uczestnik, który złożył ofertę jako pierwszy.

5. Do przeprowadzenia Aukcji z ceną minimalną wystarcza przystąpienie jednego Uczestnika.

6. Nie istnieje możliwość wycofania oferty zakupu przez Uczestnika Aukcji z ceną minimalną.

7. Oferowane przez Uczestnika Aukcji ceny są informacjami jawnymi, a najwyższa oferowana cena jest uwidoczniona w systemie przetargowym.

8. Aukcję z ceną minimalną wygrywa ten Uczestnik, który przed zamknięciem Aukcji zaoferował najwyższą cenę, na jego rzecz dokonane jest przybicie w momencie zamknięcia Aukcji.

9. Aukcję z ceną minimalną kończy się w terminie i o godzinie wskazanej w ogłoszeniu.

10. Aukcja jest ważna, jeżeli chociaż jeden Uczestnik dokonał postąpienia w stosunku do ceny wywoławczej. Aukcję internetową uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden Uczestnik Aukcji nie dokonał postąpienia.

11. Jeżeli Aukcja zakończyła się wynikiem negatywnym, przeprowadza się następną Aukcję, przy czym Spółka może obniżyć wysokość ceny wywoławczej lub w inny sposób zmienić warunki wywoławcze.

12. Z przeprowadzonej Aukcji internetowej Firma sporządza, podpisuje i przesyła Spółce protokół, w którym wskazuje się w szczególności Uczestnika wygrywającego Aukcję                          i wysokość ceny zaoferowanej przez niego. Firma zawiadamia Uczestnika o wygraniu przez niego Aukcji.

 

B. Aukcja z opcją pod nazwą „Twoja Oferta".

1. Podczas Aukcji internetowej Spółka ma prawo uruchomić opcję pod nazwą „Twoja Oferta", o czym Spółka poinformuje w ogłoszeniu o Aukcji internetowej w sposób wskazany w pkt. V pkt. 2 Regulaminu.

2. Złożona przez Uczestnika Oferta nabycia pojazdu/Pakietu pojazdów za pomocą „Twojej Oferty" będzie rozpatrywana przez Spółkę tylko wówczas, gdy:

1) pojazd/Pakiet pojazdów objęty Twoją Ofertą nie został wylicytowany podczas Aukcji internetowej zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. VI. A. Regulaminu

lub

2) Uczestnik, który złożył najwyższą ofertę na pojazd/Pakiet pojazdów objętych opcją „Twoją Ofertą" nie wpłacił ceny zgodnie z warunkami Regulaminu i Spółka nie zawarła umowy sprzedaży z uwzględnieniem postanowień pkt. VII pkt .4 i 5 Regulaminu.

3. O przyjęciu złożonej Oferty w opcji Twoja Oferta, Firma informuje Uczestnika, który złożył najwyższą Ofertę w terminie do 14 dni kalendarzowych od zakończenia Aukcji internetowej przeprowadzonej zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. VI.lit.                            A Regulaminu. Informacja o przyjęciu oferty przesyłana jest na adres mail Uczestnika podany w formularzu rejestracyjnym.

4. Jeżeli kilku Uczestników korzystających z opcji pod nazwą „Twoja Oferta" zaproponowało tę samą cenę, Spółka przyjmie Ofertę Uczestnika, który złożył ją jako pierwszy.

5. Z przeprowadzonej Aukcji Firma sporządza, podpisuje i przesyła Spółce protokół,                        w którym wskazuje się w szczególności Uczestnika wygrywającego Aukcję i wysokość ceny zaoferowanej przez niego. Firma zawiadamia Uczestnika o wygraniu przez niego Aukcji.

6. Postanowienia pkt. V, VII, VIII i  IX Regulaminu stosuje się odpowiednio.

C. Aukcja z opcją sprzedaży z wolnej ręki.

1.     Podczas Aukcji internetowej Spółka ma prawo uruchomić opcję pod nazwą „Sprzedaż z wolnej ręki”, o czym Spółka poinformuje w ogłoszeniu o Aukcji internetowej w sposób wskazany w pkt. V pkt. 2 Regulaminu.

2.     Cena ustalana jest jako cena minimalna nabycia pojazdu.

3.     Do sprzedaży z wolnej ręki kierowane są pojazdy, które nie znalazły Nabywcy, w co najmniej jednej Aukcji internetowej.

4.     Złożenie oferty odbywa się poprzez wybór ikony w polu „kup teraz” przy pojeździe, na który Uczestnik chce złożyć ofertę. Cena nabycia jest równa cenie wywoławczej pojazdu.  Aukcja kończy się z chwilą wpływu pierwszej oferty lub z upływem okresu na jaki Aukcja została wyznaczona.

5.    Z przeprowadzonej Aukcji Firma sporządza, podpisuje i przesyła Spółce protokół,                   w którym wskazuje się w szczególności Uczestnika wygrywającego Aukcję i wysokość ceny zaoferowanej przez niego. Firma zawiadamia Uczestnika o wygraniu przez niego Aukcji.

 6. Postanowienia pkt. V, VII, VIII i  IX Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

VII. Zawarcie umowy

1. Umowa sprzedaży przy Aukcji internetowej - zostaje zawarta z momentem udzielenia przybicia dla najwyższej oferty, które następuje w momencie zakończenia Aukcji internetowej.

2. Nabywca jest zobowiązany do:

a) wpłacenia całej ceny sprzedaży pojazdu/Pakietu pojazdów w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go przez Firmę o numerze rachunku, który zostanie wygenerowany dla rozliczenia transakcji.  Spółka  będzie realizowała płatność nabywcy za składnik majątkowy tylko w formie krajowego transferu środków pieniężnych z innej instytucji obowiązanej. To oznacza, że zapłata za składnik majątkowy nie może być  realizowana przez nabywcę w formie gotówkowej wpłaty środków pieniężnych lub w formie transferu środków pieniężnych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b) zapłacie na rzecz Firmy opłaty aukcyjnej (prowizji) w wysokości określonej                     w ogłoszeniu o Aukcji internetowej, która, jeśli z ogłoszenia nie wynika odmiennie, wynosi 2,75% netto od wylicytowanej ceny brutto sprzedaży pojazdu / Pakietu pojazdów, nie mniej jednak niż 50,00 zł netto. Opłata aukcyjna (prowizja) płatna jest na podstawie przesłanej przez Firmę informacji (faktury proforma) w terminie dni od informacji o zakończeniu Aukcji internetowej. Zapłata opłaty aukcyjnej (prowizji) warunkuje wydanie wylicytowanego pojazdu /Pakietów pojazdów. Po dokonaniu opłaty aukcyjnej na rzecz Firmy zostanie wystawiona faktura VAT za wykonaną usługę aukcyjną. Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Firmę faktur elektronicznych zgodnie ze sposobem komunikacji określonym w systemie.

c) odbioru pojazdu / Pakietu pojazdów po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny oraz opłaty aukcyjnej (prowizji), nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji internetowej.

3. Jeżeli:

 

a) Nabywca wyłoniony w drodze Aukcji internetowej nie wpłaci ceny sprzedaży  i opłaty aukcyjnej (prowizji) w przewidzianym  terminie Spółka może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży oraz obciążyć Nabywcę karą umowną w wysokości 1000zł (tysiąc złotych). Spółka może potrącić kwotę kary umownej z wzajemnymi wierzytelnościami Nabywcy.

b) Nabywcą jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej wymagane, dla zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie przez niego kaucji w wysokości należnego podatku VAT. Depozyt jest zwracany po otrzymaniu przez Spółkę wypełnionej i potwierdzonej przez urząd celny kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język polski deklaracji wywozowej.

4. Odbiór pojazdu / Pakietu pojazdów odbywa się za okazaniem oryginału dokumentu tożsamości Nabywcy (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu). Nabywca może udzielić pełnomocnictwa z podpisem notarialnie poświadczonym do zawarcia umowy sprzedaży oraz odbioru pojazdu. Ustanowiony odbiorca obowiązany jest do okazania swojego dokumentu tożsamości.  

5.     Nabywca, który wygrał Aukcję, zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru dokumentacji dotyczącej wygranej na aukcji pojazdu w miejscu wskazanym przez Spółkę zgodnie z protokołem wydania dokumentacji, a następnie do potwierdzenia odbioru pojazdu w miejscu wskazanym przez Spółkę.

6.     Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Nabywcę z chwilą podpisania protokołu przekazania pojazdu.

7.     Nieodebranie przez Nabywcę wylicytowanego pojazdu w terminie 2 dni roboczych od dnia poinformowania o możliwości odbioru powoduje dodatkowo naliczenie opłat parkingowych w wysokości 20,00 zł netto za każdą rozpoczętą dobę. Bez ich uiszczenia nabyta rzecz nie będzie wydana.

8. W przypadku niewpłacenia oferowanej ceny w określonym powyżej terminie przez Uczestnika, który wygrał Aukcję oferta sprzedaży może zostać skierowana do Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości ofertę zakupu.

9. W przypadku rezygnacji drugiego Uczestnika Firma może złożyć propozycję nabycia licytowanego pojazdu / Pakietu pojazdów Uczestnikowi, który złożył trzecią ofertę cenową w Aukcji  z zastrzeżeniem, że w Aukcji internetowej brało udział więcej niż 2 Uczestników. Po odrzuceniu propozycji przez drugiego (jeżeli z Aukcji brało udział 2 Uczestników) lub trzeciego (jeżeli w  Aukcji brało udział więcej niż 2 Uczestników) Aukcję internetową uważa się za nierozstrzygniętą. O złożeniu oferty drugiemu lub trzeciemu Uczestnikowi decyduje Spółka.

10. Cena osiągnięta w Aukcji internetowej stanowi cenę brutto nabycia pojazdu / Pakietu pojazdów.

11. W przypadku, gdy Nabywcą jest podmiot, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami), nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej na podstawie przepisów Regulaminu, zgodnie z art. 38 pkt. 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827).
 

 

VIII . Wydanie Pakietu pojazdów i zasady odpowiedzialności

1. pojazdy zostaną wydane Nabywcy pojazdu /Pakietu pojazdów mechanicznych nie wcześniej, niż po wywiązaniu się ze wszystkich warunków złożonej oferty,                                        a w szczególności po zapłaceniu ceny i podpisaniu dokumentu potwierdzającego warunki umowy lub faktury VAT.

2. Odpowiedzialność Spółki za wady fizyczne oraz prawne zbywanych pojazdów jest ograniczona jedynie do przypadków kiedy zbywany pojazd stanowi w całości własność Spółki.

a.     Spółka wyłącza odpowiedzialność z rękojmi w stosunku do przedsiębiorców,

b.     Spółka nie udziela gwarancji na zbywane pojazdy.

3. Nieodebranie pojazdów w terminie określonym w niniejszym Regulaminie spowoduje naliczenie Nabywcy opłat parkingowych według obowiązujących w Firmie stawek za każdą rozpoczętą dobę. Firma może uzależnić wydanie pojazdu/Pakietu pojazdów odbieranych po terminie ku temu przewidzianym w Regulaminie od wcześniejszej zapłaty przez Nabywcę opłat parkingowych.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Uczestnikom Aukcji internetowej przysługuje prawo zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem Aukcji. Pisemną skargę należy złożyć do Spółki za pośrednictwem Firmy w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia Aukcji. Skargę rozpoznaje Spółka              i o podjętej decyzji zawiadamia zainteresowanego Uczestnika Aukcji w terminie 10 dni roboczych od otrzymania skargi. O podjętej decyzji Spółka informuje Firmę.

2. Koszty zawarcia umowy i odbioru pojazdu /Pakietu pojazdów mechanicznych ponosi Nabywca.

3. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania zmiany Regulaminu i dotyczy aukcji rozpoczętych po wejściu w życie ww. zmian.

4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi na podstawie Regulaminu rozstrzyga sąd właściwy dla Miasta Wrocław.

Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 50 707
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: aukcje@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2023, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna