szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Admiral Boats S.A. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki ADMIRAL BOATS

Data:
2019-07-21 10:00
Sprzedawca:
Admiral Boats S.A. w upadłości
Cena wywoławcza
14 700 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

ADMIRAL BOATS S.A. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W BOJANIE

 

OGŁASZA PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

ADMIRAL BOATS S.A. W UPADŁOŚCI

 

Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo upadłej spółki Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Bojanie, ul. Wybickiego 50, gmina Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, w skład którego wchodzi cały majątek, a w tym:

-          prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Bojano, gmina Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 34/24 o powierzchni 0,0374 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1W/00061168/7, także jako działka 34/26 o powierzchni 0,3470 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1W/00094993/9 oraz jako działka 34/28 o powierzchni 0,2205 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1W/00095834/4, zabudowanych budynkiem produkcyjnym o pow. użytkowej 2 230,30 m2 oraz budynkiem biurowym o pow. użytkowej 204,60 m2,

-          prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych i prawo własności znajdujących się na nich budynków i budowli, położonych w Tczewie, Miasto Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki 169 o powierzchni 4,7748 ha oraz działki 209 o powierzchni 0,1597 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta GD1T/00019087/4, a także działka 463 o powierzchni 2,9651 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1T/00007832/5 oraz działka 464/16 o powierzchni 1,4044 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1T/00051715/2, zabudowanych budynkami produkcyjnymi, magazynowymi i budynkiem biurowym o łącznej pow. użytkowej 11.033,26 m2,

-          prawo własności nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Rąb, gmina Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka 245/10 o powierzchni 0,5300 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1R/00016948/5 oraz jako działka 242/4 o powierzchni 0,1700 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1R/00017180/0, zabudowanych budynkiem produkcyjnym z częścią biurową oraz budynkiem mieszkalno-garażowym o łącznej pow. użytkowej 1 725,76 m2,

-          maszyny, urządzenia, środki techniczne oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z wyceną i załącznikami do wyceny,

-          posiadana dokumentacja techniczna budynków, budowli i urządzeń,

-          umowy o pracę z pracownikami wraz z dokumentacją finansowo-kadrową dotyczącą tych pracowników,

-          pozwolenia, zezwolenia, umowy gospodarcze, w tym umowa dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 22 maja 2017 r. oraz umowa dzierżawy nieruchomości w Rąbie, itp., chyba że przepisy prawa, umowa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej,

-          powstałe po dniu ogłoszenia upadłości zobowiązania z tytułu udzielonej gwarancji, związane ze sprzedażą dokonaną przed datą zawarcia aktu notarialnego sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z załącznikiem do wyceny (o ile będzie miało to miejsce),

-          prawa i obowiązki wynikające z tytułu umów handlowych, zamówień i zleceń zewnętrznych oraz wykonywanych na ich podstawie zleceń produkcyjnych, zawartych bądź przyjętych do realizacji przed dniem wydania przedsiębiorstwa (o ile będzie miało to miejsce).

 

Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem na podstawie art. 55² Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2013 Prawo upadłościowe:

-          zobowiązań upadłego oraz zobowiązań zaciągniętych przez syndyka innych, niż wyszczególnione w p. 1.8 i 1.9 art. 2 regulaminu,

-          składników aktywów i pasywów wynikających z uczestnictwa akcji spółki w obrocie na rynku publicznym (New Connect),

-          wierzytelności innych, niż wynikające z kwot zatrzymanych z tytułu zobowiązań gwarancyjnych powstałych po dacie ogłoszenia upadłości,

-          środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych,

-          innych środków pieniężnych,

-          licencji na oprogramowanie sieciowe, finansowo–kadrowe, oprogramowanie wspomagające projektowanie i zarządzanie, a także zestawów komputerowych/serwerów z danymi księgowymi i kadrowymi oraz wyposażenia serwerowni wraz z urządzeniami,

-          ksiąg handlowych, zbiorów archiwalnych dokumentów, w tym pozostałej dokumentacji pracowniczej,

-          produkcji w toku i wyrobów gotowych, rozliczonych odrębnie na dzień sprzedaży (o ile będzie miało to miejsce).

 

Cena wywoławcza wynosi 14 700 000,00 zł

(słownie: czternaście milionów siedemset tysięcy 00/100 złotych)

 

Podana cena wywoławcza stanowi wartość netto przedmiotu przetargu i nie obejmuje ewentualnego podatku od towarów i usług.

Pisemne oferty winny być składane osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłane pocztą na adres: Sędzia Komisarz Jacek Werengowski Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VI Wydzia Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 117/18) z dopiskiem w kolorze czerwonym: „Oferta na zakup przedsiębiorstwa upadłego Admiral Boats S.A. w upadłości – przetarg w dniu 16.07.2019” do dnia 12.07.2019 r.

W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu przesyłki do sądu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 12.07.2019 r. wadium
w kwocie 1 470 000,00 zł na rachunek bankowy Admiral Boats S.A.
w upadłości o numerze 87 1160 2202 0000 0003 5377 7250 z dopiskiem „Admiral Boats S.A. – przetarg w dniu 16.07.2019”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 16.07.2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, sala B 65.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu przetargu zawarte są w regulaminie przetargu oraz operacie szacunkowym „Wycena wartości przedsiębiorstwa Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości (VI GUp 117/18), Gdańsk, październik 2018 roku”, z którymi można zapoznać się w Biurze Syndyka, ul. Zastawna 31, 83-000 Pruszcz Gdański oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 w godzinach urzędowania.

 

Informacje o przetargu są udzielane również pod numerami telefonicznymi

+48 531 884 222, +48 697 979 150 oraz +48 (58) 692 02 60.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wybickiego
Kod i miasto:
Bojano
Województwo:
pomorskie
129354_1.jpg
129354_2.jpg
129354_3.jpg
129354_4.jpg
129354_5.jpg
129354_6.jpg
129354_7.jpg
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2019, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna