szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski

Nazwa:

Działka zabudowana o pow. 0,2911 ha

Data:
2019-07-23 12:00
Sprzedawca:
Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski
Cena wywoławcza
339 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
706/17
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW BY1B/00193287/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 lipca 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: UCR Technika Sp. z o. o. położonej: 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW BY1B/00193287/1. 

Przedmiotem opisu i oszacowania jest działka ewidencyjna nr 7/74 o pow. 0,2911 ha, poł. ok. ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (ul. Dziatkiewicza), będąca własnością Skarbu Państwa oddana w użytkowanie wieczyste dłużnikowi, zabudowana parterowym budynkiem magazynowym z rampą (peronem) wyładunkową oraz dwoma małymi budynkami typu kontenerowego o funkcji biurowo-socjalnej, będącymi własnością dłużnika. Działka tworzy kontur regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, o szerokości od 16 m do 18 m i długości 174 m, Duża część działki zagospodarowana pod plac składowy utwardzony nawierzchnią z betonu wylewanego (ogółem ok. 1000 m2) Część działki przy budynkach oraz placach utwardzonych ogrodzona siatką plecioną na słupkach stalowych.. Działka uzbrojona w przyłącza energetyczne 220V i 380V, instalację wodociągową i kanalizacyjną, zabudowana: budynkiem magazynu (nr inwentarzowy nr 1166) jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia o pow. użytkowej 425,60 m2, wybudowanym ok. 45 lat temu w średnim stanie technicznym oraz dwoma budynkami kontenerowymi: socjalnym nr 2990001900, o pow. 27,10 m2, i biurowym nr 2990001800, o pow. 39,3 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo-Park Technologiczny w Bydgoszczy, obszar na którym zlokalizowany jest przedmiot wyceny oznaczony jest symbolem A36P-tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

 

Suma oszacowania wynosi 452 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 339 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 45 200,00 zł.

Rękojmię należy wpłacać do dnia 22.07.2019 r. Postąpienie o 3 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: 

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu

38 1020 5011 0000 9102 0181 0555.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wojska Polskiego, Dziatkiewicza
Kod i miasto:
Bydgoszcz
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna