szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Daniel Kalata w upadłości

Nazwa:

Konkurs ofert na nieruchomość (pow. 0,0644 ha) w Morągu

Data:
2019-08-14 10:00
Sprzedawca:
Daniel Kalata w upadłości
ul. Kłoczowskiego 14/9, 82-300 Elbląg
tel. 517 373 744
Cena wywoławcza
497 200,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

  

SYNDYK SPRZEDA NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWĄ

położoną w Morągu przy ul. Mickiewicza 11, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie zabudowaną budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem garażowym.

Syndyk masy upadłości Daniela Kalaty - osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, tel. 517 373 744, (55) 641 64 44, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 6 czerwca 2019 r. (sygn. akt V GUp 49/17 „of”) zawiadamia o konkursie ofert na sprzedaż następujących składników masy upadłości:

- nieruchomość gruntowa usytuowana w Morągu przy ul. Mickiewicza 11, pow. ostródzki oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 939/3 (o pow. 0,0644 ha), zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem garażowym, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu prowadzi księgę wieczystą KW nr EL2O/00030829/6.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się w formie konkursu ofert (pisemnych).

Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego ogłoszenia może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą jednak niż 497 200,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 49 720,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia złotych), które należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy masy upadłości Daniela Kalaty nr 68 9484 1206 3850 0852 7521 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godziny 16:00. W przypadku ofert składanych pocztą, decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Kancelarii Notarialnej.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS OFERT – nieruchomość w Morągu przy ul. Mickiewicza 11, postępowanie upadłościowe Daniela Kalaty, sygn. akt V GUp 49/17”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82 300 Elbląg i zostanie zaprotokołowane przez notariusza.

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr (55) 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: kancelaria@cdres.pl.

Regulamin konkursu ofert zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest na stronie www.syndyk24.pl.  

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Mickiewicza
Kod i miasto:
Morąg
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2019, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna