szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Bogdan Kómoch w upadłości

Nazwa:

Działki zabudowane o łącznej powierzchni 23511 m2

Data:
2019-08-30 00:00
Sprzedawca:
Bogdan Kómoch w upadłości
Lubietówko 3 , 63-140 Dolsk
tel. 609 776 773
Cena wywoławcza
1 088 880,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości Bogdana Kómocha ogłasza kolejny nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki po obniżonej cenie budynku produkcyjno-magazynowego oraz budynku mieszkalnego w Lubiatówku (gmina Dolsk)

Cena minimalna – 1 088 880 zł netto (jeden milion osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości zabudowanej, na które składają się: działka nr 451/10, działka nr 451/11 oraz 451/14 o łącznej powierzchni 23511 m2, zabudowane budynkami i budowlami - dz. nr 451/10 – budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym o pow. uż. 174 m2, natomiast dz. ew. 451/11 oraz 451/14 – budynkiem produkcyjno-magazynowym o pow. użyt. 1791,92 m2, położone w miejscowości LUBIATÓWKO (Gmina DOLSK, powiat śremski, województwo wielkopolskie), dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1M/00034067/5.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

I. Złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości z proponowaną ceną kupna netto przekraczającą minimalną w zamkniętej kopercie z napisem ,.PRZETARG Lubiatówko - Kómoch GUp 224/17” na adres: Syndyk masy upadłości Bogdana Kómocha, Biuro Syndyka: ul. Kopernika 4a lok. 15, 61-880 Poznań, w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Odpis oferty musi być równocześnie złożony na powyższych zasadach w kancelarii notarialnej Wioletty Majchrzak w Poznaniu przy ul. Woj. Polskiego 17. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu oferty.

II. Wpłacenie wadium w wysokości 108 888,00 złotych. Zapłata winna nastąpić przelewem na rachunek bankowy do dnia: 30 sierpnia 2019 roku (wadium musi się w tym dniu znajdować na rachunku)

Bank Pekao S.A. 41 1240 3813 1111 0010 7727 1047

1.    Rozpatrywane będą tylko takie oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka, jak i notariusza;

2.    Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem wskazanym przez syndyka w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia ofert i wyłonienia nabywcy.

3.    Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości ponosi nabywca;

4. Cena sprzedaży musi zostać w całości uiszczona najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń czy rozkładania ceny na raty. Syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy. Zasada ta odnosi się zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży, warunkowej umowy sprzedaży, jak i umowy sprzedaży przenoszącej własność;

5. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie wybrana, podlega zwrotowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży.

6. Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu bądź odstąpienia od niego bez podania przyczyn;

7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w biurze syndyka tel. 609 776 773.

8. Operat szacunkowy i Regulamin Sprzedaży znajduje się do wglądu na stronie www.upadlosci-szczecin.pl w zakładce „w sprzedaży”.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Lubiatówko
Województwo:
wielkopolskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna