szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy SR Katowice-Wschód Bernadeta Brzóska

Nazwa:

3 działki gruntu o łącznej pow. 2 404 m2

Data:
2019-10-25 09:00
Sprzedawca:
Komornik Sądowy
przy SR Katowice-Wschód
Bernadeta Brzóska
ul. Franciszkańska 32, 40-728 Katowice
tel. 032 782 10 30
Cena wywoławcza
268 447,50 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
132/16
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

25 października 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 109 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Katowicach przy ul. Szopienickiej 58, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach prowadzona jest księga wieczysta o nr KA1K/00080623/9. Nieruchomość stanowi własność dłużnika. Nieruchomość stanowią trzy działki gruntu o łącznej powierzchni 2 404 m2 na dwóch działkach posadowiony jest budynek dawnej stolarni oraz ruiny drugiego małego budynku. Jest to pustostan.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 291 000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 23% stawki podatkowej, w związku z czym wartość nieruchomości wynosi 357 930,00 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100) jest to kwota brutto uwzględniająca 23% podatek VAT w kwocie 66 930,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 268 447,50 zł (dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 50/100) jest to kwota brutto uwzględniająca 23% podatek VAT w kwocie 50 197,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 35 793,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunku bankowym komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Szopienicka
Kod i miasto:
Katowice
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna