szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ARTECH” Ryszard Świerkowicz - Janusz Urgacz Wojciech Horbowy Spółka Jawna w upadłości

Nazwa:

Samochód ciężarowy, osobowy, części i akcesoria samochodowe, wyposażenia biura

Data:
2019-08-20 00:00
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ARTECH”
Ryszard Świerkowicz - Janusz Urgacz
Wojciech Horbowy Spółka Jawna w upadłości
Pocztowa 76 , 44-100 Gliwice
tel. 513 859 790
Cena wywoławcza
3 150,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Ruchomości, Pojazdy, Użytkowe, Ciężarowe
Ruchomości, Pojazdy, Osobowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk masy upadłości, Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „ARTECH” Ryszard Świerkowicz – Janusz Urgacz – Wojciech Horbowy spółka jawna w upadłości w Gliwicach, ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ruchomości w postaci:

a)   Części i akcesoriów samochodowych, według załącznika, których łączna cena wywoławcza wynosi 171 900,00 zł netto (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

b)   Wyposażenia biura oraz warsztatu, według załącznika, których łączna cena wywoławcza wynosi 19 635,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych 00/100).

c)    Samochodu ciężarowego Mercedes Benz 208 D rok produkcji 1999, którego cena wywoławcza wynosi 9 900,00 zł netto (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100).

d)   Samochodu osobowego Fiat Seicento 187 rok produkcji 2003, którego cena wywoławcza wynosi 3 150,00 zł netto (słownie: trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 1) dostarczenie do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 do Biura doradcy restrukturyzacyjnego Adama Laskowskiego na adres 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1, ważnej pisemnej oferty kupna z proponowaną łączną ceną nabycia ruchomości wymienionych w podpunkcie a, b, c lub d. 2) Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, ruchomości wymienionych w podpunkcie a, b, c lub d na rachunek bankowy sprzedającego nr: 44 1090 1766 0000 0000 7503 0517 do dnia 20 sierpnia 2019 r. (decyduje data wpływu wadium). 3) Złożenie oświadczenia, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym i ilościowym ruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. II. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 12:00 w Biurze doradcy restrukturyzacyjnego w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1. 1) O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni pisemnie. 2) W przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia w terminie zakreślonym przez Syndyka nabywca traci złożone wadium. 3) Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 4) Ruchomości można oglądać w dniu 19 sierpnia 2019 r. w godzinach 10:00-12:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny oględzin. 5) Specyfikacja ruchomości wymienionych w podpunkcie a oraz b znajduje się na stronie internetowej „www.dawro.pl” oraz w Biurze doradcy restrukturyzacyjnego Adama Laskowskiego. 6) Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 513 859 790.

 

Załącznik nr 1 do pobrania (warsztat/biuro ruchomości).

Załącznik nr 2 do pobrania (części samochodowe ruchomości).

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Gliwice
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna