szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Skarbowa we Wrocławiu

Nazwa:

Działki o łącznej pow. 0,6248 ha

Data:
2019-09-10 12:00
Sprzedawca:
Izba Skarbowa we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 24,26, 53-333 Wrocław
tel. 71 365 24 00
Cena wywoławcza
479 993,30 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu, działając na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 września 2019 r. o godz. 12:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Zgorzelcu, ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8B, 59-900 Zgorzelec, pokój 108, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, tj. działek nr 340/14, 340/15, 340/16 położonych w Łagowie – gmina Zgorzelec o łącznej pow. 0,6248 ha, dla których Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1Z/00048193/8.

Oszacowana wartość nieruchomości (działek) wynosi 639 991,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych). Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji stanowi 75% oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 479 993,30 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złotych trzydzieści groszy).

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 63 999,10 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy).

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielone zostanie przybicie zatrzymuje się, pozostałym licytantom zostanie zwrócone niezwłocznie.

Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny traci wadium.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

 

Na czynności organu egzekucyjnego zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczącym obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dniu od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Łagów
Województwo:
dolnośląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna