szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Art Dom M.M. Zielińscy Sp. jawna w upadłości likwidacyjnej

Nazwa:

Sprzedaż, nieruchomości i praw wchodzących w skład masy upadłości.

Data:
2019-09-13 11:00
Sprzedawca:
Art Dom M.M. Zielińscy Sp. jawna
w upadłości likwidacyjnej
Kasprzaka 3, 91-078
tel. 603920123
Cena wywoławcza
70 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
sprzedaż z wolnej reki
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Inne
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Art - Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi

Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

w dniu 13 września 2019 roku

 

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż, nieruchomości i praw wchodzących w skład masy upadłości:

- ART-Dom M. M. Zielińscy Sp. j. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi,

 

I nieruchomości objęte Księgami wieczystymi:

Lp.

Nr księgi wieczystej

Nr działek

Lokalizacja

Cena wywoławcza

1.

LD1M/00134409/9

46/39, 46/16, 46/17

Łódź

ul. Kasprzaka 5/7 (Tracz I, II)

2 230 000,00

LD1M/00148983/7

46/33, 46/41

2.

LD1M/00274101/3

32/39

Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek C + udział w drodze)

3 900 000,00

LD1M/00066684/2

1/2 udziału w 32/43

3.

LD1M/00274099/5

32/38

Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek D + udział w drodze)

2 900 000,00

LD1M/00066684/2

1/2 udziału w 32/43

4.

LD1M/00154890/3

32/33

Łódź, ul. Kasprzaka 7/9 (budynek meblowy + wiata)

7 200 000,00

LD1M/00274100/6

32/40

5.

LD1M/00114450/5

dz.19/11

Łódź, ul. Naftowa 7 do 15

70 000,00

6.

LD1M/00085821/4

dz.33/1 podzielona na 33/2 i 33/3

Łódź, ul. Artyleryjska 3/5

7 900 000,00

RAZEM

24 200 000,00

Sprzedaż powyższych nieruchomości - rozpatrywane będą oferty w pierwszej kolejności obejmujące zakup łączny wszystkich nieruchomości.

Urząd Miasta Łodzi wydał decyzję o warunkach zabudowy nr DAR-UA-VII.339.2017, 340.2017, 341.2017; Wg tych WZ - tereny między ul. Kasprzaka - ul. Artyleryjską mogą być przeznaczone dla inwestycji pod zabudowę wielorodzinną, możliwość wysokiej zabudowy.

 

II nieruchomości objęte Księgami wieczystymi:

Lp.

Nr księgi wieczystej

Nr działek

Lokalizacja

Cena wywoławcza

1.

PL1G/00029334/5

940/6

Gostynin, ul. Biernackiego 2

 190 000,00

2.

PT1B/00059406/6

153

Bełchatów

 800 000,00

 

III zorganizowana część przedsiębiorstwa - Hotel Borowiecki w Łodzi ul. Kasprzaka 7/9

·         wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą,

·         wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;                 

·         wartości niematerialnych i prawnych (prawo do znaku towarowego "HOTEL BOROWIECKI"); Nieruchomość zabudowana budynkami hotelowymi z infrastrukturą, objęta Księgami wieczystymi: KW nr LD1M/00175764/4 – działka nr 32/36, KW nr LD1M/00175765/1 - działka nr 32/37, KW nr LD1M/00066684/2 - działka nr 32/42, KW nr LD1M/00289247/6 – działki nr 32/34,32/35.

 

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 14 000 000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych).

 

IV zorganizowana części przedsiębiorstwa - sklep AGD w Piotrkowie Trybunalskim ul. Krakowskie Przedmieście 12/14

·  wydzielonego do tego celu zespołu nieruchomości wraz infrastrukturą towarzyszącą;       

·  wydzielonego zespołu ruchomych środków trwałych i wyposażenia;            

·  wydzielonego zespołu ruchomości - towaru;

Nieruchomość zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, objęta Księgą wieczystą: KW nr PT1P/00043436/4 – działki nr 339, 340.

 

Cena wywoławcza zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie mniejsza niż 1 800 000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych).

 

Sprzedaż nastąpi na warunkach podanych w Regulaminach konkursu ofert na sprzedaż nieruchomości i praw majątkowych.

 

 

1.  Przedmiot sprzedaży można oglądać w terminie do składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00, tel. (42) 208 17 07; tel. 601 318 173, 603 920 123 – adres e-mail: sekretariat@artdom.com.pl

2. Pisemne oferty w języku polskim winny być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 11 września 2019 roku do godz. 15:00 na adres: Biuro syndyka ART-DOM M.M. Zielińscy Sp. J. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, z czytelnym podpisem na kopercie „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI (decyduje data doręczenia oferty).

3.       Przystępujący do przetargu ofertowego powinien, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium winno znajdować się przed otwarciem ofert na koncie upadłego w Banku Pocztowym nr konta: 88 1320 1449 2672 8991 2000 0001

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 13 września 2019 roku o godz. 11:00, w Biurze syndyka, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kasprzaka, Naftowa, Artyleryjska, Biernackiego
Kod i miasto:
Łódź, Gostynin, Bełchatów
Województwo:
śląskie
ArtDom.jpg
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna