szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Nazwa:

Działki  zabudowane o pow.: 0,2545 ha; 0,2549 ha

Data:
2019-12-12 09:00
Sprzedawca:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
ul. Żołnierzy Niepodłegłej 3, 20-078 Lublin
Cena wywoławcza
1 816 750,00 zł
Rodzaj licytacji:
III licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

O TRZECIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 110w. § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin, w sali szkoleniowej nr 216 (II piętro), odbędzie się

 

TRZECIA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność zobowiązanej (…), poł. w mieście Nałęczów, przy ul. Spółdzielczej, w obrębie geodezyjnym 1-Miasto Nałęczów, której stan prawny określony jest w księgach wieczystych o nr LU1P/00074903/4 i LU1P/00074359/5, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość składa się z zabudowanych działek gruntu nr 54/5, o pow. 0,2545 ha i nr 54/6, o pow. 0,2549 ha. Działka Nr 54/5 o pow. 0,2545 ha o kształcie czworobocznym, zbliżonym do prostokąta o wymiarach boków około: szerokość 38m, długość 65m. Działka narożna, położona przy skrzyżowaniu ulicy Spółdzielczej i Żeromskiego. Działka jednym z krótszych boków, od strony północnej przylega do ulicy Spółdzielczej, a od strony wschodniej przylega do ulicy Żeromskiego. Działka nr 54/6 o powierzchni 0,2549 ha o kształcie czworobocznym, zbliżonym do prostokąta o wymiarach zbliżonych do działki nr 54/5. Działki przylegają do siebie jednym z dłuższych boków, tworząc nierozerwalną całość gospodarczą. Działki zabudowane budynkiem mieszkalnym o funkcji pensjonatowej oraz budynkiem garażowym, w trakcie budowy.

 

Dane liczbowe dot. budynku o funkcji pensjonatowej: a) powierzchnia zabudowy = 685 m2, powierzchnia ogólna = 1 697,89 m2, kubatura = 7 600 m3. Dane liczbowe dot. budynku garażowego: a) powierzchnia zabudowy = 195 m2, kubatura = 536 m3.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 29 marca 2018 r. nr XXXIX/306/18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów, działki nr 54/5 i 54/6 położone są na terenie oznaczonym symbolem MP-2 – zabudowa pensjonatowa.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 2 795 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 65% oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 1 816 750,00 zł.

 

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Sprzedaż ww. nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Sprzedaż ww. nieruchomości nie podlega ograniczeniom przewidzianym w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1362).

 

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 279 500,00 zł. Wadium winno być złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk prowadzącego licytację w godz. od 8:30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia) lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium można także wpłacić na rachunek sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, tj. Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie – nr 11 1010 1339 0000 3913 9120 0000 (o złożeniu wadium w ten sposób przesądza data zaksięgowania kwoty na wskazanym rachunku). Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz. od 8.30 do godz. rozpoczęcia licytacji (w miejscu jej przeprowadzenia). Zgodnie z art. 111a. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

 

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godz. od 7:30 do 15:00, wolno przeglądać w siedzibie tut. organu egzekucyjnego (ul. Żołnierzy Niepodległej 3, 20-078 Lublin, pokój nr 208, II piętro) akta przedmiotowego postępowania egzekucyjnego oraz można oglądać przedmiotową nieruchomość – po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem tut. organu (tel. (81) 464 24 55; (81) 464 24 76).

 

Zgodnie z przepisem art. 111d. § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Zgodnie z art. 110z. § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga, którą można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. Zgodnie z art. 110z. § 2 cyt. ustawy, w sprawie skargi, o której mowa w art. 110z § 1, postanowienie wydaje organ egzekucyjny.

 

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Załączniki do pobrania.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Spółdzielcza
Kod i miasto:
Nałęczów
Województwo:
lubelskie
o2
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna