szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Urząd Skarbowy w Kwidzynie

Nazwa:

Nieruchomość zabudowana o pow. 1 210 m2 – Urząd Skarbowy w Kwidzynie

Data:
2020-01-24 10:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Kwidzynie
ul. 3 Maja 6, Kwidzyń
Cena wywoławcza
265 734,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kwidzynie działając na podstawie art. 110 w §3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1438) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

24 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego w Kwidzynie przy ul. 3 Maja 6 (sala szkoleniowa na II piętrze) odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Glinie 39, gmina Sadlinki, o pow. 1 210 m2, należącej do zobowiązanej Krystyny Wieczorek, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1I/00048168/8.

 

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi 379 620,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych), cena wywołania jest równa 70% ceny oszacowania i wynosi 265 734,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 37 962,00 zł.

Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny - Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kwidzynie. Wadium można także wpłacić na dzień przed licytacją na konto depozytowe tut. Urzędu, prowadzone w Narodowym Banku Polskim o/Gdańsk nr: 81 1010 1140 0023 1013 9120 0000, z dopiskiem wadium na licytację.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00, wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać, w Urzędzie Skarbowym w Kwidzynie pok. 14, akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Zgodnie z treścią art. 111 d §3 ww. ustawy, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji. W sprawie skargi orzeczenie wydaje organ egzekucyjny.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Glina
Województwo:
pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna