szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu

Nazwa:

Lokal mieszkalny w Kołobrzegu  

Data:
2020-01-17 11:00
Sprzedawca:
Urząd Skarbowy w Kołobrzegu
ul. Armii Krajowej 2, Kołobrzeg
Cena wywoławcza
201 150,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 stycznia 2020 r. o godz. 11:00

 

w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 w pokoju 314 (3 piętro), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy ul. Jagiellońskiej 8/1, stanowiącej lokal mieszkalny, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1L/00011883/8, zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec (…).

 

Suma oszacowania licytowanej nieruchomości wynosi 268 200,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 wartości sumy oszacowania i wynosi 201 150,00 zł. Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26 820,00 zł.

Wadium winno być złożone w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu. Wadium można także wpłacać na konto depozytowe Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu: NBP O/O Szczecin 47 1010 1599 0176 5913 9120 1000 (o dacie złożenia wadium przesądza data zaksięgowania kwoty na ww. rachunku). Czek, gotówkę lub potwierdzenie wpłaty należy złożyć w dniu licytacji w pokoju 314 (3 piętro) w godzinach od 9:00 do 10:30.

Zgodnie z przepisami art. 111d § 3 ww. ustawy, w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

Zgodnie z art. 111d § 1 ww. ustawy, w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia takiego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 13:00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) można oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta egzekucyjne w siedzibie Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 (pokój 115, telefon (94) 35 519 65).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

         Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

         Zgodnie z art. 110z ww. ustawy, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia licytacji do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu. Na postanowienie organu egzekucyjnego oddalające skargę przysługuje zażalenie.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Jagiellońska
Kod i miasto:
Kołobrzeg
Województwo:
zachodniopomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna