szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku

Nazwa:

Działka o pow. 16 988 m2, zabudowana

Data:
2020-01-20 10:00
Sprzedawca:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 Gdańsk
Cena wywoławcza
1 577 736,87 zł
Rodzaj licytacji:
II licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE

O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art. 110 w § 3 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 ze z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.e.a.” podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, przy ul. Rzeźnickiej 54/56, w pokoju nr 315, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na nim budynku należącego do zobowiązanego: Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Elcom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością położonego w Gdańsku przy ul. Płońska 30, 80-711 Gdańsk

w skład której wchodzą:

- działka nr 254/1, obręb ewidencyjny 300, o powierzchni 16 988 m2 położona w Gdańsku przy ul. Płońska 30, 80-711 Gdańsk, zabudowana budynkiem warsztatowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 1 141,82 m2, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GD1G/00057276/2.

 

Suma oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności posadowionego na nim budynku wynosi 2 253 909,81 zł. Podana kwota jest kwotą brutto i zawiera podatek VAT. (Słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych 81/100), zaś cena wywołania jest równa 70% oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 1 577 736,87 zł. Podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest kwotę 157 773,69 zł. Wadium winno być złożone w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Dopuszcza się wpłacenie wadium na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego o nr 91 1010 1140 0149 4813 9120 0000 i w tym przypadku w licytacji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, których wadium wpłynęło na wskazany wyżej rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Zgodnie z art. 111d § 3 u.p.e.a. w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym.

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze, w godzinach ustalonych uprzednio telefonicznie, w obecności pracownika tut. Urzędu, natomiast akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym przedmiotowej nieruchomości można przeglądać w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, w pokoju 316, w godzinach od 7:45 do 14:30 (tel. (58) 32 12 519).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo do odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia – zatrzymuje się, natomiast pozostałym licytantom wadium zwraca się niezwłocznie.

Nabywca, który nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Pouczenie:

Na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga.

Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Płońska
Kod i miasto:
Gdańsk
Województwo:
pomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna