szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości

Nazwa:

Działka o pow. 0,0644 ha, zabudowana

Data:
2020-02-17 00:00
Sprzedawca:
Syndyk masy upadłości
Cena wywoławcza
184 500,00 zł
Rodzaj licytacji:
konkurs ofert
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

 

SYNDYK SPRZEDA UDZIAŁ 1/2 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

położonej w Braniewie przy ul. Krasickiego 4, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie zabudowaną budynkiem mieszkalnym

 

Syndyk masy upadłości Józefa Widuto – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej, na mocy postanowienia Sędziego-Komisarza z dnia 31 grudnia 2019 r. (sygn. akt V GUp 59/18 „of”) zawiadamia o konkursie ofert na sprzedaż następujących składników masy upadłości:

- udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej usytuowanej w Braniewie przy
ul. Krasickiego 4, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 170/5 (o pow. 0,0644 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr EL1B/0007180/4.

Sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości odbywa się w formie konkursu ofert (pisemnych). Sprzedaż udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości będącego przedmiotem niniejszego ogłoszenia może nastąpić za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą jednak niż 184 500,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych).

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 18 450,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych), które należy wpłacić przed złożeniem oferty na rachunek bankowy masy upadłości Józefa Widuto nr 20 9484 1206 3850 0852 8296 0001 w Banku Spółdzielczym w Brodnicy Oddział w Elblągu. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82-300 Elbląg, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godziny 16:00. W przypadku ofert składanych pocztą, decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Kancelarii Notarialnej.

Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach uniemożliwiających zapoznanie się z treścią oferty przed otwarciem koperty, z dopiskiem na kopercie: „KONKURS OFERT – udział 1/2
w prawie własności nieruchomości w Braniewie, ul. Krasickiego 4, postępowanie upadłościowe Józefa Widuto, sygn. akt V GUp 59/18 of”

Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w dniu 17 lutego 2020 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Barbara Malitka i Paweł Zbucki, ul. Królewiecka 89/1A, 82 300 Elbląg i zostanie zaprotokołowane przez notariusza.

Ze stanem technicznym i rzeczowym nieruchomości można się zapoznać codziennie w dni robocze, po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem masy upadłości pod nr (55) 641 64 44 oraz nr 517 37 37 44, e-mail: kancelaria@cdres.pl, fax (55) 641 64 44.

Regulamin konkursu ofert zawierający jego szczegółowe warunki dostępny jest na stronie www.syndyk24.pl.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Krasickiego
Kod i miasto:
Braniewo
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna