szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

TECHNICZNE BIURO BUDOWLANE EKOTECHNIKA PAWEŁ WOŹNIAK W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Nieruchomość o pow. 0,2000 ha

Data:
2020-03-11 11:45
Sprzedawca:
TECHNICZNE BIURO BUDOWLANE EKOTECHNIKA
PAWEŁ WOŹNIAK W UPADŁOŚCI
Skrajna 82 , 25-650
tel. 669 964 621
Cena wywoławcza
527 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Nieruchomości, Domy
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

 

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI PAWŁA WOŹNIAKA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ TECHNICZNE BIURO BUDOWLANE EKOTECHNIKA PAWEŁ WOŹNIAK
W UPADŁOŚCI

 

ZAWIADAMIA O SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU PISEMNEGO OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO

 

prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 392/25, o powierzchni 0,2000 ha, położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie m. Kielce, gminie Kielce, miejscowości Kielce, ul. Skrajnej 82, obrębie ewidencyjnym 0004 m. Kielce dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00062322/2; zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 66,1 m2 (sześćdziesiąt sześć i jedna dziesiąta metra kwadratowego) oraz budynkiem garażowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 83,7 m2 (osiemdziesiąt trzy i siedem dziesiątych metra kwadratowego). Sprzedaż ta jest zwolniona z obowiązku uiszczenia podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Cena wywoławcza wynosi 527 000,00 PLN (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i jest równa wartości oszacowania.

 

Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, winien złożyć ofertę na piśmie w kancelarii Syndyka (ul. Żelazna 41/1, 25-014 Kielce), w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie, na której to kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 166/17 oraz umieścić dopisek „Oferta na zakup praw do nieruchomości sygn. akt V GUp 166/17” ze wskazaniem danych oferenta.

 

Oferty do przetargu należy składać najpóźniej do dnia 06 marca 2020 r.

 

Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, zobowiązany jest wpłacić sumę pieniężną stanowiącą wadium w wysokości: 52 700,00 PLN (pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) na rachunek upadłego: Techniczne Biuro Budowlane Ekotechnika Paweł Woźniak w upadłości, ul. Skrajna 82, 25-650 Kielce, nr rachunku: Credit Agricole Bank Polska S.A. 92 1940 1076 4961 7004 0000 0000.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2020 r. o godzinie 11:45 w sali XXV Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

 

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Spośród ofert podlegających merytorycznemu rozpoznaniu, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, względnie złoży oświadczenie, że nie przyjmuje żadnej ze zgłoszonych ofert. Wybór jest skuteczny po zatwierdzeniu przez Sędziego-komisarza. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert o takiej samej cenie (najwyższej), Syndyk przed wyborem oferty przeprowadzi dodatkową licytację ustną pomiędzy oferentami. Cena wywoławcza w takiej licytacji jest równa najwyższej cenie zadeklarowanej w ofertach biorących udział w przetargu. Postąpienie podczas licytacji wynosi 5 000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

 

Szczegółowe warunki przetargu są dostępne na portalu www.dawro.pl oraz w Biurze Syndyka przy ul. Żelaznej 41/1, 25-014 Kielce, tel. 669 964 621, e-mail: m.gonigroszek@gmail.com.

Załącznik do pobrania.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Skrajna
Kod i miasto:
Kielce
Województwo:
świętokrzyskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna