szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Sieć Badawcza - Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Nazwa:

Wózek widłowy Still R70-16, 2002 r.

Data:
2020-02-27 11:00
Sprzedawca:
Sieć Badawcza - Łukasiewicz
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
ul. Toszecka 99 skr. poczt. 391 , 44-100 Gliwice
tel. 32 270 18 45
Cena wywoławcza
9 800,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Ruchomości
 
 

 

 

 

SIEĆ BADAWCZA – ŁUKASIEWICZ

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Materiałów Ogniotrwałych
w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Toszecka 99

 

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony w dniu 27.02.2020 r. na sprzedaż:

- Wózek widłowy Still R70-16, gaz LPG, poj. silnika 1 896 cm3, udźwig 1 600 kg, rok prod. 2002, nr inw. 7-W-34, nr iden. 517077003950, (silnik do remontu), liczba mtg 15500.

 

Cena wywoławcza: 9 800 + VAT.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika objętego przetargiem  w godz. 12:00-14:00 w kasie oddziału lub przelewem na k-to 59 1240 4272 1111 0010 4152 8708 (wadium – przetarg wózek Still) do dnia 26.02.2020 r.

Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w pok. 127 do dnia 26.02.2020 r. Otwarcie kopert przez Komisję nastąpi w dniu 27.02.2020 r. o godz. 11:00 w pok. 108.

Wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru w przypadku zaoferowania tej samej ceny przez oferentów oraz zastrzega przepadek wadium na swoją rzecz jeżeli: wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy lub nie zawrze jej w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, oferent nie uiści ceny nabycia w terminie określonym w umowie, żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta zaliczone na poczet ceny.

Odbiór składnika musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu przekazania.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania lub przerwania przetargu bez podania przyczyny. Oględzin składników objętych przetargiem można dokonać w dniach 18 i 20.02.2020 r. w godz. 9:00-12:00.

Informacji udziela:

M. Kostrzyński tel. (32) 270 19 86,

M. Watoła tel. (32) 270 18 45.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
śląskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna