szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Nazwa:

Działka gruntu o pow. 0,1386 ha

Data:
2020-03-20 10:00
Sprzedawca:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
ul. Żołnierzy Niepodłegłej 3, 20-078 Lublin
Cena wywoławcza
333 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

20 marca 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, w sali nr 216 (II piętro), odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej współwłasność zobowiązanego (…), tj.:

– działki nr 1667/10, położonej w Świdniku przy ul. Przemysłowej 25, o powierzchni 0,1386 ha, sklasyfikowanej jako „BA – tereny przemysłowe”, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00193529/1.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 444 000,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 333 000,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium, które wynosi jedną dziesiątą części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 44 400,00 zł.

Wadium można wpłacić na rachunek sum depozytowych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie, o nr

11 1010 1339 0000 3913 9120 0000.

 

Potwierdzenie wpłaty wadium gotówką, czekiem lub przelewem składa się w dniu licytacji pracownikowi organu egzekucyjnego prowadzącemu licytację (od godziny 9:30 do godziny 10:00 w siedzibie organu egzekucyjnego - sala nr 216, II piętro). Wadium może być również złożone w dniu licytacji w gotówce do rąk poborcy skarbowego lub w postaci czeku potwierdzonego, wystawionego na Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Wadium złożone przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom zwraca się je niezwłocznie. Licytant, który nabędzie nieruchomość i nie wykona w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

W terminie 14 dni przed dniem licytacji, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00 wolno:

- oglądać przedmiotową nieruchomość, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem tut. organu egzekucyjnego pod nr telefonu: (81) 46 42 480 lub (81) 46 42 475,

- przeglądać akta przedmiotowego postępowania egzekucyjnego w siedzibie tut. organu egzekucyjnego przy ulicy Żołnierzy Niepodległej 3 w Lublinie (pokój nr 301, III piętro).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 111d § 1 pkt 1-5 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W licytacji mogą natomiast uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie potwierdzonym. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości powstanie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2%.

Zgodnie z art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji. Zgodnie z art. 110z § 2 cyt. ustawy, w sprawie skargi, o której mowa w art. 110z § 1, postanowienie wydaje organ egzekucyjny. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Przemysłowa
Kod i miasto:
Świdnik
Województwo:
lubelskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna