szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Izba Skarbowa w Rzeszowie

Nazwa:

Lokal mieszkalny o pow. 62,30 m2

Data:
2020-04-30 10:00
Sprzedawca:
Izba Skarbowa w Rzeszowie
ul. Geodetów 1, 35-959 Rzeszów
tel. 17 850 36 00
Cena wywoławcza
68 988,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Mieszkania
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 110w § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Urzędu Skarbowego w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9a w pokoju 107, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), położonej w Przemyślu przy ul. Stefana Rogozińskiego 3/38, stanowiącej: udział wielkości 1/2 niewydzielonej części w ograniczonym prawie rzeczowym stanowiącym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 62,30 m2, położonego na trzecim piętrze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i toalety. Przedmiotowe prawo rzeczowe objęte jest księgą wieczystą nr PR1P/00104676/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

 

Oszacowana wartość udziału 1/2 w nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 02.02.2017 r. dokonanym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 91 984,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).

 

Cena wywoławcza jest równa 3/4 sumy oszacowania wartości nieruchomości i wynosi 68 988,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych).

 

Osoba przystępująca do licytacji powinna złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 9 198,40 zł. Wadium winno być złożone w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny tut. Urzędu.

 

W związku ze znaczną wartością nieruchomości Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu dopuszcza możliwość wpłaty wadium na rachunek bankowy urzędu: 86 1010 1528 0020 3313 9120 0000.

Kwota wpłaconego wadium musi znajdować się na ww. rachunku bankowym w chwili rozpoczęcia licytacji, tj. w dniu 30.04.2020 r. o godz. 10:00. Jest to warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy wpłaty wadium na rachunek bankowy.

Zgodnie z przepisem art. 111d § 3 ww. ustawy w licytacji mogą również uczestniczyć osoby, które przedłożą pełnomocnictwo do udziału w licytacji stwierdzone dokumentem i podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom, radcom prawnym lub doradcom podatkowym nie wymagają poświadczenia.

W świetle art. 110z § 1 ww. ustawy na czynności organu egzekucyjnego dotyczące obwieszczenia o licytacji przysługuje skarga. Skargę można wnieść do organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia o licytacji.

Na podstawie art. 111b § 1 ww. ustawy nabywca, który nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci wadium.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 09 września 2000 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1519 ze zm.) o podatku od czynności cywilnoprawnych nabywca nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

W ciągu 14 dni przed dniem licytacji, tj. od 15.04.2020 r. do 29.04.2020 r., w dni robocze w godz. 9:00-14:00 (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 16 6752609) można oglądać nieruchomość. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ww. terminie w siedzibie Urzędu Skarbowego w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9A pok. 108.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyn.

 

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Stefana Rogozińskiego
Kod i miasto:
Przemyśl
Województwo:
podkarpackie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna