szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Nazwa:

Przetarg na dostawę węgla kamiennego

Data:
2020-05-25 12:05
Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście
tel. 91 321 36 48
Cena wywoławcza
0,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Inne
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę węgla kamiennego do celów energetycznych

 

Przetarg nieograniczony nie podlegający Ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 138a ust.1, Dz.U. z 2019r. poz.1843., realizowany w oparciu o „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień przez PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu”

 

Dostawa loco plac opałowy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu przy ul. Daszyńskiego 2 węgla kamiennego do celów energetycznych w ilości 30 000 Mg o łącznej wartości energetycznej od 675 000 GJ do 690 000 GJ na sezon grzewczy 2020/2021, zgodnie z normami PN-82/G 97001, 97002, 97003:

Węgiel typ 31.1 lub 31.2 M II A w stanie roboczym o następujących parametrach jakościowych:

a) wartość opałowa                             od 22 500 do 23 000 kJ/kg,

b) zawartość popiołu                          do 15 %,

c) zawartość siarki                              do 0,66%

d) zawartość wilgoci całkowitej        do 12 %,

e) granulacja                                       0-20 mm,

f) zawartość nadziarna                       max 5 %,       

g) zawartość części lotnych               min. 28 %,

h) temperatura topliwości popiołu     > 1350°C,

i) zdolność spiekania (liczba Rogi)   od 0 do 20.

Jednocześnie zawartość podziarna od 0-3mm w dostarczonym opale powinna wynosić max. 20%.

 

1. Termin dostawy: sukcesywnie w okresie od 15 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. według określonego w SWZ harmonogramu dostaw.

2. Miejsce dostaw: loco plac opałowy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu, ul. Daszyńskiego 2.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

4. Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki zawarte w SWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

5. Wadium: 100 000,00 zł.

6. Zabezpieczenie: 250 000,00 zł.

7. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna – do dnia 25.05.2020 r. do godz. 12:00.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna – dnia 25.05.2020 r. o godz. 12:05.

9. Okres związania ofertą wynosi 45 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem upływu terminu składania ofert.

10. Sposób udostępnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia: bezpłatna, do pobrania na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu zastrzega sobie prawo do zmiany ogłoszenia, a także warunków przetargu przed terminem otwarcia ofert, swobodnego wyboru oferty, zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek oferty lub jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Kod i miasto:
Świnoujście
Województwo:
zachodniopomorskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna