szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

EKOTECHNIKA PLUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

Nazwa:

Nabycie przedsiębiorstwa (działki, ruchomości)  

Data:
2020-07-15 10:00
Sprzedawca:
EKOTECHNIKA PLUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI
ul. Skrajna 80D , 25-650
tel. 668 199 917
Cena wywoławcza
3 380 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
Przetarg ofertowy
Numer KM:
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Ruchomości
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
 
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

Syndyk Masy Upadłości

Przedsiębiorstwa Ekotechnika Plus sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU

 

Przedmiotem przetargu jest:

1)   nabycie przedsiębiorstwa Ekotechnika Plus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach, z wyłączeniem:

a)   środków pieniężnych jakie znajdą się w masie upadłości do dnia zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Upadłego lub mających wpłynąć do masy upadłości po dniu zawarcia umowy sprzedaży;

b)   wierzytelności przysługujące Upadłemu oraz wierzytelności powstałe w wyniku działań syndyka;

c)    ruchomości niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania upadłościowego według wykazu sporządzonego przez syndyka stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Warunków;

d)   dokumentacji podlegającej archiwizacji.

2)   Główne składniki przedsiębiorstwa Upadłego stanowią:

a)   prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych 393/13 i 338/22, znajdujących się w obszarze terenów przemysłowych, zabudowanych kompleksem budynków o charakterze biurowo-magazynowym, położonych w Kielcach przy ul. Skrajnej o łącznej powierzchni 0,3357 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00107145/5;

b)   prawo własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek o nr ewidencyjnych 393/15 i 338/25, znajdujących się w obszarze terenów przemysłowych, zabudowanych budynkiem magazynowym, położonych w Kielcach przy ul. Skrajnej, o łącznej powierzchni 0,1945 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00132127/7;

c)    udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 393/16, położonej w Kielcach przy ul. Skrajnej, o powierzchni udziału wynoszącej 0,0371 ha (łączna powierzchni całej nieruchomości wynosi 0,0742 ha), dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1L/00132128/4;

d)   ruchomości, które szczegółowo zostały przedstawione w Raporcie z wyceny ruchomości przedsiębiorstwa pn.: Ekotechnika Plus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach według stanu nadzień 9 lipca 2019 r., oraz prawa na dobrach niematerialnych, tj. znaki towarowe do których prawa ochronne weszły w skład masy upadłości, w wartości przedstawionej w Opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa pn.: Ekotechnika Plus sp. z o.o. w upadłości z siedziba w Kielcach wg stanu na dzień 9 lipca 2019 r.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej kopercie. Każda z tych kopert, pod rygorem odrzucenia, musi być zaadresowana do adres syndyka masy upadłości: Centrum Restrukturyzacji i Mediacji sp. z o.o., ul. Warszawska 30 lok. 20 (25-312) Kielce, wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 241/19 oraz być opatrzona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA EKOTECHNIKA PLUS”, jak również zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 000,00 zł. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony w banku Santander Bank Polska S.A:03 1090 25900 0000 0001 4305 3991 EKOTECHNIKA PLUS. z o.o. w upadłości ul. Skrajna 80d, 25-650 Kielce tytułem „PRZETARG NA NABYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA, SYGN. AKT V GUp 241/19”,

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3 380 000 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 lipca 2020 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44 w sali nr 25.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa Upadłego udostępniony jest do wglądu w biurze syndyka masy upadłości Ekotechnika Plus sp. z o.o. w upadłości z siedziba w Kielcach, ul. Warszawska 30 lok. 20, 25-312 Kielce, w dni powszednie, w godz. 10:00-14:00, oraz w aktach sprawy o sygn. V GUp 241/19, w czytelni akt Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Skrajna
Kod i miasto:
Kielce
Województwo:
świętokrzyskie
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna