szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:
OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Małgorzata Kukuła Kancelaria Komornicza w Ostrowie Wielkopolskim

Nazwa:

Kompleks dwóch nieruchomości przemysłowych, o łącznej powierzchni 0,9914 ha

Data:
2020-07-03 09:30
Sprzedawca:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie
Wielkopolskim Małgorzata Kukuła
Kancelaria Komornicza w Ostrowie Wielkopolskim
Sądowa 5 , 63-400
tel. 62/592-82-83
Cena wywoławcza
3 171 555,00 zł
Rodzaj licytacji:
I licytacja
Numer KM:
449/18
Kategorie:
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW KZ1W/00069107/9 i KZ1W/00004871/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Małgorzata Kukuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 lipca 2020 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 66 w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wlkp., Sądowa 2, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działki o nr 56/12, 56/13, 56/14; tereny przemysłowe o pow. 0,1399 ha i nieruchomość o powierzchni 0,8515 ha składająca się z działek 56/10, 52/2, 56/9. Kompleks dwóch nieruchomości przemysłowych, o łącznej powierzchni 0.9914 ha, położony w Ostrowie Wlkp. przy ul. Wiejskiej 4, zabudowany: budynek portierni o powierzchni użytkowej 20,80 m2, powierzchni zabudowy 30,05 m2, wiata rowerowa o powierzchni zabudowy 71,50 m2, budynek socjalno-administracyjny o powierzchni użytkowej 748,60 m2, powierzchni zabudowy 434,90 m2, budynek hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 1432,50 m2, powierzchni zabudowy 1 472,00 m2, łącznik magazynowo-komunikacyjny o powierzchni użytkowej 186,60 m2, powierzchni zabudowy 189,34 m2, budynek hali magazynowej o powierzchni użytkowej 439,30 m2, powierzchni zabudowy 460,60 m2, budynek produkcyjno-administracyjny o powierzchni użytkowej 963,70 m2, powierzchni zabudowy 518,80 m2, budynek garażowy o powierzchni użytkowej 119,95 m2, powierzchni zabudowy 131,60 m2.

Nieruchomości użytkowane są przez właściciela, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą PPH „ASSO Aleksander Spitalniak” – na dzień wyceny głównie wynajem powierzchni.

Nieruchomość położona: 63-400 Ostrów Wlkp., Wiejska 4,

należącej do dłużników: Aleksander Spitalniak i Wiesława Spitalniak,

dla których Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00069107/9 [NKW KZ1W/00069107/9] oraz księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00004871/2 [NKW KZ1W/00004871/2].

 

Łączna suma oszacowania wynosi 4 228 740,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 171 555,00zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 422 874,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 1600 1462 1834 4044 2000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wiejska  
Kod i miasto:
Ostrów Wielkopolski  
Województwo:
wielkopolskie
6.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
7.jpg
2.jpg
1.jpg
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna