szukaj w całym serwisie
Wszystkie aukcje
Aukcje Santander
Aukcje PSA
Aukcje PSG
Wszystkie ogłoszenia
Ogłoszenia ruchomości
Ogłoszenia nieruchomości
Szukaj w całym serwisie
Drukuj:

Admiral Boats S.A. w upadłości

Nazwa:

Sprzedaż przedsiębiorstwa Admiral Boats Spółka Akcyjna

Data:
2020-07-14 12:00
Sprzedawca:
Admiral Boats S.A. w upadłości
ul. Wybickiego 50 Bojano , 84-207 Koleczkowo
tel. 58 692 02 60
Cena wywoławcza
12 000 000,00 zł
Rodzaj licytacji:
przetarg nieograniczony
Numer KM:
Kategorie:
Inne
Nieruchomości, Działki i grunty
Nieruchomości, Budynki usługowo-przemysłowe
Położenie przedmiotu licytacji / przetargu

 

 

 

INFORMACJA O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANYCH CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ADMIRAL BOATS S.A. W UPADŁOŚCI

 

Syndyk masy upadłości informuje, że z uwagi na stan epidemii Covid-19, w przetargu na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłej spółki Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Bojanie, ul. Wybickiego 50, gmina Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 53 poz. 15064 z dnia 17.03.2020 r., a także w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 20.03.2020 r., Sędzia – komisarz postanowieniem z dnia 01.06.2020 r. postanowił zmienić regulamin przetargu z dnia 12 marca 2020 r. w następujący sposób:

- w art. 7 ust. 2 regulaminu we właściwych miejscach w miejsce daty „12.05.2020 r.” wpisać datę „14.07.2020 r.”;

- w art. 7 ust. 3 i 9 ust. 2 regulaminu we właściwych miejscach w miejsce daty „08.05.2020 r.” wpisać datę „10.07.2020 r.”;

- w art. 10 ust. 1 regulaminu w miejsce daty „12.05.2020 r. o godz. 9:45” wpisać datę „w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:00”.

 

Nawiązując do wskazanych uprzednio ogłoszeń o przetargu syndyk przypomina, że przedmiotem przetargu jest sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, szczegółowo opisanych w operacie szacunkowym „Wycena wartości przedsiębiorstwa Admiral Boats Spółka Akcyjna w upadłości (VI GUp 117/18), Gdańsk, październik 2018 roku” z dnia 23.10.2018 r. oraz w uzupełnieniach do wyceny z dnia 20.12.2019 r. z zastrzeżeniami określonymi tamże oraz w regulaminie przetargu:

 

1. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Admiral Boats S.A. w upadłości znajdująca się w Bojanie, ul. Wybickiego 50, gmina Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, zwana dalej jako ZCP BOJANO.

 

2. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Admiral Boats S.A. w upadłości znajdująca się w Tczewie, ul. Czatkowska 2a, Miasto Tczew, pow. tczewski, woj. pomorskie, zwana dalej jako ZCP TCZEW.

 

3. Zorganizowana część przedsiębiorstwa Admiral Boats S.A. w upadłości znajdująca się w Rąbie, gmina Przodkowo, pow. kartuski, woj. pomorskie, zwana dalej jako ZCP RĄB.

 

Sprzedaż każdej ze zorganizowanych części przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem na podstawie art. 55² Kodeksu Cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2013 r. Prawo upadłościowe, szczegółowo opisanych w regulaminie przetargu z dnia 12.03.2020 r.

 

Przetarg może odbywać się w trybie sprzedaży oferentowi pakietu, obejmującego sprzedaż wszystkich trzech zorganizowanych części przedsiębiorstwa, dalej określanym jako tryb PAKIET, bądź w trybie sprzedaży poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wielu bądź jednemu oferentowi, dalej określanemu jako tryb ZCP, na warunkach określonych w regulaminie przetargu.

 

W trybie PAKIET cena wywoławcza za nabycie pakietu wszystkich 3 (trzech) ZCP, wymienionych w art. 2 Regulaminu Przetargu wynosi:

 

12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów 00/100 złotych).

 

 

W trybie ZCP cena wywoławcza za nabycie pojedynczej ZCP spośród wymienionych w art. 2 ust. 1 Regulaminu Przetargu wynosi:

 

- zorganizowana część przedsiębiorstwa w Bojanie (ZCP BOJANO)

4 000 000,00 PLN (słownie: cztery miliony 00/100 złotych)

- zorganizowana część przedsiębiorstwa w Tczewie (ZCP TCZEW)

7 600 000,00 PLN (słownie: siedem milionów sześćset tysięcy 00/100 złotych)

- zorganizowana część przedsiębiorstwa w Rąbie (ZCP RĄB)

1 600 000,00 PLN (słownie: jeden milion sześćset tysięcy 00/100 złotych).

 

Podane ceny wywoławcze stanowią wartość netto przedmiotu sprzedaży i nie obejmują ewentualnego podatku od towarów i usług.

 

Zgodnie z postanowieniem Sędziego komisarza pisemne oferty winny być składane w zapieczętowanych kopertach do dnia 10.07.2020 r. osobiście w biurze podawczym sądu lub przesłane pocztą (decyduje data wpływu przesyłki do sądu) na adres: Sędzia Komisarz Jacek Werengowski Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-169 Gdańsk (sygn. akt VI GUp 117/18)

- w przypadku składania oferty w trybie nabycia pakietu ZCP – z dopiskiem w kolorze czerwonym Admiral Boats – oferta na przetarg w dniu 14.07.2020 r. – zorganizowana część przedsiębiorstwa – tryb PAKIET

- w przypadku składania oferty w trybie nabycia poszczególnych ZCP – z dopiskiem w kolorze czerwonym Admiral Boats – oferta na przetarg w dniu 14.07.2020 r. – zorganizowana część przedsiębiorstwa – tryb ZCP - ZCP… (wstawiając odpowiednie oznaczenie ZCP, na którą składana jest oferta, a w przypadku składania oferty na więcej niż jedna ZCP, wymienienie kolejnych ZCP, których dotyczy oferta).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie na rachunek bankowy Admiral Boats S.A. w upadłości o numerze 87 1160 2202 0000 0003 5377 7250 wadium:

- w przypadku składania ofert na pakiet ZCP (tryb PAKIET) w kwocie 1 200 000,00 PLN

- w przypadku składania ofert na poszczególne ZCP (tryb ZCP)

- ZCP BOJANO w kwocie 400 000,00 PLN

- ZCP TCZEW w kwocie 760 000,00 PLN

- ZCP Rąb w kwocie 160 000,00 PLN

odpowiednio z dopiskiem „Admiral Boats – przetarg w dniu 14.07.2020 r. – PAKIET” lub „Admiral Boats – przetarg w dniu 14.07.2020r. – ZCP - ZCP… ” (wstawiając odpowiednie oznaczenie ZCP, na którą wpłacane jest wadium, a w przypadku składania oferty na więcej niż jedną ZCP, wymienienie kolejnych ZCP, na które wpłacane są wadia) najpóźniej do dnia 10.07.2020 r., przy czym za datę wpłaty przyjmowana jest data uznania wyżej wymienionego rachunku bankowego.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 14.07.2020 r. o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, sala B65.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i przedmiotu przetargu zawarte są w regulaminie przetargu oraz operacie szacunkowym z dnia 23.10.2018 r., a także uzupełnieniach wyceny z dnia 20.12.2019 r., z którymi można zapoznać się w Biurze Syndyka, ul. Zastawna 31, 83-000 Pruszcz Gdański oraz w Sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10 w godzinach urzędowania. Informacje o przetargu są udzielane również pod numerami telefonicznymi +48 531 884 222, +48 697 979 150 oraz +48 58 692 02 60.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Drukuj:
Miejsce licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Kod i miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Wybickiego
Kod i miasto:
Bojano
Województwo:
pomorskie
ADM - Bojano 1.jpg
ADM - Bojano 2.jpg
ADM - Rąb 1.jpg
ADM - Rąb 2.jpg
ADM - Tczew 1.jpg
ADM - Tczew 2.jpg
ADM - Tczew 3.jpg
Firma Dom Aukcyjny Mariola Nosko informuje, iż używa na stronie Dawro.pl technologii "cookies" (tzw. "ciasteczka") do identyfikacji zalogowanych użytkowników w celu poprawnej prezentacji informacji. Użytkownik, który nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Ostrzegamy iż wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookie może utrudnić bądź uniemożliwić poprawne korzystanie ze stron serwisu Dawro.pl .
Kontakt:
Dom Aukcyjny Mariola Nosko
52-017 Wrocław, Wodzisławska 8
Telefon   tel. (71) 34 00 855
Fax   fax (71) 34 00 851
Email   email: biuro@dawro.pl


Polityka Prywatności Informacje Prawne Regulamin Strony

Copyright © Dawro 2020, wszelkie prawa zastrzeżone

Wersja: 3.0.11 [2019-07-03]
Serwisy partnerskie:

Współpracujące wydawnictwa:

berliner-zeitung dziennik-baltycki dziennik-gazeta-prawna dziennik-polski dziennik-wschodni dziennik-zachodni echo-dnia-wspolpracujace gazeta-krakowska gazeta-olsztynska gazeta-wyborcza glos-koszalinski glos-pomorza glos-szczecinski glos-wielkopolski kurier-poranny kurier-szczecinski kurier lodzki lubuska nowiny nto pomorska rzeczypospolita wroclawska wspolczesna